Axudas para a compra de vivendas para mozos.

REQUISITOS Ser menor de 35 anos Ter ingresos menores de 3 veces o IPREM Que a vivenda estea situada nos concellos de menos de 5000 habitantes Prezo de compra da casa inferior a 100.000 € Comeza o 17/10/2018 Finaliza o 22/10/2018 ou ata que finalice o crédito https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181016/AnuncioC3Q2-081018-0002_gl.pdf

Advertisement

AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TAXI ADAPTADOS A PERSOAS CON MOVILIDADE REDUCIDA (EUROTAXI)

Beneficiarios O: titulares individuos de autorizacións administrativas de transporte existentes, documentados en tarxetas de serie VT-N, emitidos pola Dirección Xeral de Mobilidade ou servizos competentes de mobilidade.   O Obxectivo: conceder unha axuda aos titulares de transporte autorizacións serie VT-N para os vehículos de taxi de adquisición adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), sempre … Seguir lendo AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TAXI ADAPTADOS A PERSOAS CON MOVILIDADE REDUCIDA (EUROTAXI)

PROXECTOS DE BIOMASA DESTINADAS A PARTICULARES E SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS

BENEFICIARIOS Persoas físicas propietarios de calquera dereito sobre unha propiedade residencial. Comunidades ou asociacións de veciños, sempre que as actuacións se realicen en vivendas ou edificios do sector residencial situados na Comunidade Autónoma de Galicia. Grupos de persoas físicas, privadas sen personalidade.   DURACIÓN DA ADHESIÓN DAS ENTIDADES COLABORADORAS Solicitude de inicio: 8 de xaneiro … Seguir lendo PROXECTOS DE BIOMASA DESTINADAS A PARTICULARES E SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS

AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

Pymes, micropymes ou persoas traballadoras autónomas que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica e e que estean constituídas no momento de presentar a solicitude de axuda e deberán contar cun mínimo de 5 persoas traballadoras á … Seguir lendo AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESAMENTO, MOBILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, e proceder á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. Tipos de apoio Axuda a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva. Beneficiarios potenciais Poderán ser beneficiarios as microempresas, pequenas e … Seguir lendo AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESAMENTO, MOBILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS

Beneficios fiscais na compra de vivenda no rural galego

Dende o 10 de febreiro de 2017 poden beneficiarse dunha dedución na cota do 100% determinados colectivos que adquiran a súa vivenda na Parroquia de Oubiña en Cambados e nun total de 20 máis do Salnés.   A que colectivos beneficia esta rebaixa fiscal? Ás persoas con discapacidade igual ou superior ao 65%, ás familias … Seguir lendo Beneficios fiscais na compra de vivenda no rural galego

Rebaixa fiscal no Conxunto Histórico de Cambados

A rehabilitación de inmobles e a posta en marcha de actividades económicas no Conxunto Historico de Cambados dispoñen de Beneficios Fiscais A rebaixa fiscal da Xunta de Galicia para dinamizar os centros históricos das vilas galegas beneficia ao Conxunto Historico de Cambados, segundo recolle a orde elaborada pola Consellería de Facenda. Nesta orde recolleranse todos … Seguir lendo Rebaixa fiscal no Conxunto Histórico de Cambados

PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS

O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020, destinadas a mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais, mediante o apoio á adquisición de equipamentos produtivos … Seguir lendo PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS

INVESTIMENTOS EN PEMES DE TRANSFORMACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E DE ACUICULTURA

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas á realización de investimentos para pemes do sector transformador dos produtos da pesca e acuicultura que contribúan a fomentar unha pesca e acuicultura sustentables desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva. Recordámoslle … Seguir lendo INVESTIMENTOS EN PEMES DE TRANSFORMACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E DE ACUICULTURA

SUBVENCIÓNS PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS COMERCIAIS E ARTESANAIS

Subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais. Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos  e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte Tipos de apoio Subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva e quedará suxeito ao … Seguir lendo SUBVENCIÓNS PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS COMERCIAIS E ARTESANAIS