AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

Pymes, micropymes ou persoas traballadoras autónomas que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica e e que estean constituídas no momento de presentar a solicitude de axuda e deberán contar cun mínimo de 5 persoas traballadoras á … Continue reading AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

Advertisements

AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESAMENTO, MOBILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, e proceder á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. Tipos de apoio Axuda a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva. Beneficiarios potenciais Poderán ser beneficiarios as microempresas, pequenas e … Continue reading AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESAMENTO, MOBILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS

Beneficios fiscais na compra de vivenda no rural galego

Dende o 10 de febreiro de 2017 poden beneficiarse dunha dedución na cota do 100% determinados colectivos que adquiran a súa vivenda na Parroquia de Oubiña en Cambados e nun total de 20 máis do Salnés.   A que colectivos beneficia esta rebaixa fiscal? Ás persoas con discapacidade igual ou superior ao 65%, ás familias … Continue reading Beneficios fiscais na compra de vivenda no rural galego

Rebaixa fiscal no Conxunto Histórico de Cambados

A rehabilitación de inmobles e a posta en marcha de actividades económicas no Conxunto Historico de Cambados dispoñen de Beneficios Fiscais A rebaixa fiscal da Xunta de Galicia para dinamizar os centros históricos das vilas galegas beneficia ao Conxunto Historico de Cambados, segundo recolle a orde elaborada pola Consellería de Facenda. Nesta orde recolleranse todos … Continue reading Rebaixa fiscal no Conxunto Histórico de Cambados

PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS

O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020, destinadas a mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais, mediante o apoio á adquisición de equipamentos produtivos … Continue reading PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS

INVESTIMENTOS EN PEMES DE TRANSFORMACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E DE ACUICULTURA

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas á realización de investimentos para pemes do sector transformador dos produtos da pesca e acuicultura que contribúan a fomentar unha pesca e acuicultura sustentables desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva. Recordámoslle … Continue reading INVESTIMENTOS EN PEMES DE TRANSFORMACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E DE ACUICULTURA

SUBVENCIÓNS PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS COMERCIAIS E ARTESANAIS

Subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais. Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos  e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte Tipos de apoio Subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva e quedará suxeito ao … Continue reading SUBVENCIÓNS PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS COMERCIAIS E ARTESANAIS

Axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética 2018

Remítese información da convocatoria de AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE AUDITORIAS ENERGÉTICAS, IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN E PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERGÉTICA NAS EMPRESAS DOS SECTORES INDUSTRIA, SERVIZOS E AGRÍCOLA PRIMARIO- IN417E. DOG núm 21 de martes 30 de xaneiro de 2018. Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos  e  xustificamos estas axudas. No caso … Continue reading Axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética 2018

Axudas para proxectos de enerxías renovables

Remítese información da convocatoria de AXUDAS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES- IN421G. DOG núm 21 de martes 30 de xaneiro de 2018. Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos  e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte. A continuación detállanse os puntos destacados da convocatoria: Beneficiarios   … Continue reading Axudas para proxectos de enerxías renovables

Axudas para creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurales – Galicia Rural Emprende-

Remítese información da convocatoria de AXUDAS DESTINADAS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES - GALICIA RURAL EMPRENDE - IG233- DOG núm 18 de 25 de xaneiro de 2018 Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos … Continue reading Axudas para creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurales – Galicia Rural Emprende-