MÁIS LÍMITES AO PAGO EN EFECTIVO. COMO AFECTA AO AUTÓNOMO?

MÁIS LÍMITES AO PAGO EN EFECTIVO. COMO AFECTA AO AUTÓNOMO? A Unión de Contribuyentes (UC) advertiu que a medida do Goberno prexudicará aos contribuintes máis débiles. Un colectivo que perfilou como o composto por familias con baixos ingresos, autónomos e micro-pemes. O Consello de Ministros aprobou o Decreto Lei de Medidas para loitar contra a … Seguir lendo MÁIS LÍMITES AO PAGO EN EFECTIVO. COMO AFECTA AO AUTÓNOMO?

Advertisement

Novo decreto que regula a venda directa dos productos agroalimentarios

Os agricultores galegos poderán vender directamente os seus produtos primarios ao consumidor final. Ao tempo créase, dentro do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (REAGA), unha sección para inscribir as explotacións acollidas ao réxime de venda directa e establécense as condicións que deberán cumprir as explotacións para realizar esta actividade. No DOGA de hoxe sae … Seguir lendo Novo decreto que regula a venda directa dos productos agroalimentarios

GUÍA PRACTICA E MODELOS PARA IMPRESIÓN DAS FOLLAS DE RECLAMACIÓN

Como reclamar? Dentro das relacións dos consumidores e usuarios cos empresarios poden producirse conflitos o que pode dar lugar a que se produza unha reclamación ou unha denuncia. Partindo do anterior debe resaltarse que, cando no ámbito de consumo se está falando de reclamación ou denuncia, deben cumprirse unha serie de presupostos para que, no … Seguir lendo GUÍA PRACTICA E MODELOS PARA IMPRESIÓN DAS FOLLAS DE RECLAMACIÓN