Axudas para a compra de vivendas para mozos.


REQUISITOS

Ser menor de 35 anos

Ter ingresos menores de 3 veces o IPREM

Que a vivenda estea situada nos concellos de menos de 5000 habitantes

Prezo de compra da casa inferior a 100.000 €

Comeza o 17/10/2018

Finaliza o 22/10/2018 ou ata que finalice o crédito

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181016/AnuncioC3Q2-081018-0002_gl.pdf

Advertisement