Axudas para a compra de vivendas para mozos.

REQUISITOS Ser menor de 35 anos Ter ingresos menores de 3 veces o IPREM Que a vivenda estea situada nos concellos de menos de 5000 habitantes Prezo de compra da casa inferior a 100.000 € Comeza o 17/10/2018 Finaliza o 22/10/2018 ou ata que finalice o crédito https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181016/AnuncioC3Q2-081018-0002_gl.pdf

Advertisement

MOTIVOS POLO QUE A AXENCIA TRIBUTARIA REALIZA INSPECCIÓNS

Inspección tributaria A inspección sempre temida de Facenda pode deberse a varios motivos, que hai que ter en conta para evitar.  Pode ser unha inspección aleatoria, é dicir, o resultado dunha "supervisión de rutina" pola Axencia Tributaria ou, peor, porque hai algo na actividade ou contabilidade empresarial que non encaixa. En ambos casos, é aconsellable … Seguir lendo MOTIVOS POLO QUE A AXENCIA TRIBUTARIA REALIZA INSPECCIÓNS

AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TAXI ADAPTADOS A PERSOAS CON MOVILIDADE REDUCIDA (EUROTAXI)

Beneficiarios O: titulares individuos de autorizacións administrativas de transporte existentes, documentados en tarxetas de serie VT-N, emitidos pola Dirección Xeral de Mobilidade ou servizos competentes de mobilidade.   O Obxectivo: conceder unha axuda aos titulares de transporte autorizacións serie VT-N para os vehículos de taxi de adquisición adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), sempre … Seguir lendo AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TAXI ADAPTADOS A PERSOAS CON MOVILIDADE REDUCIDA (EUROTAXI)

Axudas para a promoción do sector do viño en terceiros países

Accións de información e promoción de produtos de calidade destinados ao consumo directo que teñan posibilidades de exportación ou novos establecementos comerciais en 3 países e que pertenzan a unha das seguintes categorías: · Viños con denominación de orixe protexida. · Viños con indicación xeográfica protexida. · Viños nos que se indica a variedade de … Seguir lendo Axudas para a promoción do sector do viño en terceiros países

SUBVENCIONES GALICIA EXPORTA EMPRESAS

O seu obxectivo é incentivar a implementación de accións de promoción exterior que xeren vantaxes competitivas que afectan á proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais a través dos seguintes tipos de accións: a) ACCIONES DE DISTRIBUCIÓN: (Máximo 10.000 € / sol de gastos subvencionables). 1. Campañas publicitarias nas revistas, revistas, televisión ou … Seguir lendo SUBVENCIONES GALICIA EXPORTA EMPRESAS

Axudas para investimentos produtivos no ámbito da acuicultura

A axuda estará destinada a realizar investimentos nun centro de produción situado en Galicia que: a) Contribuír a aforrar enerxía ou reducir o impacto no medioambiente, incluído o tratamento de residuos. b) Mellorar as condicións de seguridade, hixiene, saúde e traballo. c) Axuda a transformación das capturas de peixes comerciais que non poden ser utilizados … Seguir lendo Axudas para investimentos produtivos no ámbito da acuicultura

PROXECTOS DE BIOMASA DESTINADAS A PARTICULARES E SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS

BENEFICIARIOS Persoas físicas propietarios de calquera dereito sobre unha propiedade residencial. Comunidades ou asociacións de veciños, sempre que as actuacións se realicen en vivendas ou edificios do sector residencial situados na Comunidade Autónoma de Galicia. Grupos de persoas físicas, privadas sen personalidade.   DURACIÓN DA ADHESIÓN DAS ENTIDADES COLABORADORAS Solicitude de inicio: 8 de xaneiro … Seguir lendo PROXECTOS DE BIOMASA DESTINADAS A PARTICULARES E SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS

SUBVENCIÓN GALICIA RURAL EMPRENDE

Os proxectos destinados a crear emprego en áreas rurais para actividades non agrícolas poderán optar por: a) apoio á primeira implementación (Creación de novas empresas) b) desenvolvemento de novas actividades económicas viable, que debería contribuír á diversificación económica, o crecemento do emprego, a sostibilidade rural eo equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

Pymes, micropymes ou persoas traballadoras autónomas que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica e e que estean constituídas no momento de presentar a solicitude de axuda e deberán contar cun mínimo de 5 persoas traballadoras á … Seguir lendo AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2018

Bases reguladoras e convocar a concesión, para o ano 2018 do PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS no ámbito do Concello de Vilagarcía de Arousa coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais. BENEFICIARIOS/AS Poderán acollerse a estas … Seguir lendo BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2018