Axudas para investimentos produtivos no ámbito da acuicultura


A axuda estará destinada a realizar investimentos nun centro de produción situado en Galicia que:

a) Contribuír a aforrar enerxía ou reducir o impacto no medioambiente, incluído o tratamento de residuos.

b) Mellorar as condicións de seguridade, hixiene, saúde e traballo.

c) Axuda a transformación das capturas de peixes comerciais que non poden ser utilizados para o consumo humano.

d) Refírense á transformación de subprodutos obtidos das principais actividades de transformación.

e) Refírese ao tratamento dos produtos orgánicos da acuicultura segundo os artigos 6 e 7 do Regulamento (CE) n.º 834/2007.

f) Que dan lugar a novos e mellores produtos, procesos novos ou mellores, ou novos ou mellores sistemas de xestión e organización.

 Tamén se subvencionarán os custos dos proxectos técnicos, que non poderán exceder o límite do 12% do investimento máximo subvencionable.

Beneficiarios

Individuos, persoas xurídicas, pluralidade de individuos, grupos ou entidades sen personalidade xurídica ou comunidades de bens que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ser unha PEME no sector da transformación dos produtos da pesca e da acuicultura

2. Os investimentos deberán realizarse nun centro de produción situado en Galicia.

3. Deberán estar enumerados na AEAT baixo os encabezamentos relacionados coa transformación de produtos da pesca, o marisco ou a acuicultura

4. Ter unha actividade ou unha licenza de comunicación previa e todos os permisos necesarios para o desenvolvemento da actividade e realizar os investimentos previstos (autorización de descargas, baños, etc.)

Advertisement