SUBVENCIONES GALICIA EXPORTA EMPRESAS


O seu obxectivo é incentivar a implementación de accións de promoción exterior que xeren vantaxes competitivas que afectan á proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais a través dos seguintes tipos de accións:

a) ACCIONES DE DISTRIBUCIÓN: (Máximo 10.000 € / sol de gastos subvencionables).

1. Campañas publicitarias nas revistas, revistas, televisión ou outros medios, incluídos os dixitais, sempre que se difundan no estranxeiro.

2. Uso de plataformas de promoción en liña para mercados estranxeiros.

3. Creación dunha aplicación de comercio electrónico para mercados internacionais. (Tenda en liña)

 

b) ACCIONES DE PROMOCIÓN: (Max € 30.000 / evento de gastos subvencionables). Participación como expositores en feiras ou outros eventos expositivos ou promocionais organizados por terceiros no estranxeiro e en España (pero fóra de Galicia), sempre que estean incluídos no calendario de feiras internacionais para o ano 2019 ou 2020. https: // www .boe.es / boe / dias / 2018/12/28 / pdfs / BOE-A-2018-17959.pdf

 Subsidiamos gastos de viaxe e aloxamento para 2 persoas, aluguer de espazo de exposicións, deseño, construción e outros gastos relacionados co stand, aluguer de mobles e servizos complementarios (aloxamento de persoal de apoio de contratación, mostras, material promocional …)

 

c) PROSPECCIÓN EN MERCADOS INTERNACIONAIS: (Máximo € 5,000 / sol de gastos subvencionables)

1. Axenda de reunións. (Non serán elixibles se as reunións correspondentes non se executan dentro do prazo)

2. Desenvolvemento de clientes no estranxeiro.

3. Seguimento de contactos iniciais ou clientes anteriores no exterior para a consolidación.

Advertisement