AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TAXI ADAPTADOS A PERSOAS CON MOVILIDADE REDUCIDA (EUROTAXI)


Beneficiarios O: titulares individuos de autorizacións administrativas de transporte existentes, documentados en tarxetas de serie VT-N, emitidos pola Dirección Xeral de Mobilidade ou servizos competentes de mobilidade.

 

O Obxectivo: conceder unha axuda aos titulares de transporte autorizacións serie VT-N para os vehículos de taxi de adquisición adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), sempre que os novos vehículos sexan compras entre o 16 de outubro de 2018 e 1 de decembro de 2019

 

Cantidade subvencionable: axuda por vehículo será de 10.000 €.

 

PRESENTACIÓN: Entre 02 de xaneiro de 2019 e 13 de outubro, 2019 a menos previo esgotamento do crédito.

Advertisement