BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2018

Bases reguladoras e convocar a concesión, para o ano 2018 do PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS no ámbito do Concello de Vilagarcía de Arousa coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais. BENEFICIARIOS/AS Poderán acollerse a estas … Continue reading BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2018

Advertisements

NOVAS AXUDAS PARA AUTÓNOMOS

Finalidade / Obxectivo Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Tipos de apoio Subvención en réxime de concorrencia non competitiva Beneficiarios potenciais 1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde: As persoas … Continue reading NOVAS AXUDAS PARA AUTÓNOMOS

PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2018 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, ONG OU CORPORACIÓNS SECTORIAIS

Axudas a Empresarios/as: ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2018 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, ONG OU CORPORACIÓNS SECTORIAIS Obxecto: Convocatoria destinada ás empresas, corporacións sectoriais e ONGs da provincia de Pontevedra para participar no "Plan de Práctica Laboral en Empresas 2018" da Deputación de Pontevedra e optar ás … Continue reading PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2018 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, ONG OU CORPORACIÓNS SECTORIAIS

A Axencia Tributaria xa devolveu 1.400 millóns de euros aos contribuíntes nas tres primeiras semanas de campaña de Renda

Ata o momento presentaron xa a súa declaración 3.450.000 contribuíntes, 755.000 máis que o ano pasado, dos que 2.238.000 recibiron a súa devolución, un 29% máis A Axencia Tributaria devolveu, a data de hoxe, 1.400 millóns de euros, case un 28% máis que o ano pasado no mesmo período, en tres semanas de campaña do … Continue reading A Axencia Tributaria xa devolveu 1.400 millóns de euros aos contribuíntes nas tres primeiras semanas de campaña de Renda

Subvencións para o deporte náutico

 Convocatoria de subvencións a entidades e clubs da provincia para o deporte náutico (remo, vela e piragüismo) O prazo para presentar as solicitudes comezará ao día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o día 18 de maio de 2018 Bases (BOPPO 19/04/2018) Extracto da convocatoria (BOPPO 20/04/2018) 340.040A Formulario de solicitude … Continue reading Subvencións para o deporte náutico

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS A CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA CONCELLO DE VILAGARCÍA 2018

Fomento e mantemento do emprego por conta allea, de persoas empadroadas no municipio (con antigüidade mínima de un ano no padrón no momento de iniciarse a contratación), a tempo completo ( en calquera das modalidades contractuais vixentes), cunha duración mínima de seis meses, formalizados entre o 1 de decembro de 2017 e 30 de novembro … Continue reading PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS A CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA CONCELLO DE VILAGARCÍA 2018

RE-ACCIONA TIC NA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓNS DE INDUSTRIA 4.0

Axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (Programa Re-accionaTIC) Tipos de apoio A diferenza entre o custo do servizo e o cofinanciamento privado terá a consideración de axuda en especie, en réxime de minimis. Beneficiarios potenciais 1. Poderán ser beneficiarias … Continue reading RE-ACCIONA TIC NA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓNS DE INDUSTRIA 4.0

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES DAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

A partir de hoxe os novos profesionais con titulación universitaria ou profesional vinculada ao mundo empresarial interesados na adquisición de competencias en materia de internacionalización poden solicitar as bolsas convocadas, a través do Igape, pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, co obxectivo de capacitar neste ámbito a 40 novos titulados. O programa, que inclúe … Continue reading ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES DAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

PROGRAMA A PROL DE LA CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES

Beneficiarios Las personas emprendedoras y las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidas las personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes, que contraten trabajador@s por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en Galicia. Las empresas que tengan 50 o mas trabajadores deberán cumplir la cuota de reserva para personas … Continue reading PROGRAMA A PROL DE LA CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES

Modelos de declaración de Renda e Patrimonio para o exercicio 2017

Aprobanse os modelos de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e do Imposto sobre o Patrimonio do exercicio 2017 e se determinan o lugar, forma e prazos de presentación dos mesmos. Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo,por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las … Continue reading Modelos de declaración de Renda e Patrimonio para o exercicio 2017