NOVAS

PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2018 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, ONG OU CORPORACIÓNS SECTORIAIS

Axudas a Empresarios/as: ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2018 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, ONG OU CORPORACIÓNS SECTORIAIS Obxecto: Convocatoria destinada ás empresas, corporacións sectoriais e ONGs da provincia de Pontevedra para participar no "Plan de Práctica Laboral en Empresas 2018" da Deputación de Pontevedra e optar ás … Continue reading PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2018 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, ONG OU CORPORACIÓNS SECTORIAIS

Advertisements

A Axencia Tributaria xa devolveu 1.400 millóns de euros aos contribuíntes nas tres primeiras semanas de campaña de Renda

Ata o momento presentaron xa a súa declaración 3.450.000 contribuíntes, 755.000 máis que o ano pasado, dos que 2.238.000 recibiron a súa devolución, un 29% máis A Axencia Tributaria devolveu, a data de hoxe, 1.400 millóns de euros, case un 28% máis que o ano pasado no mesmo período, en tres semanas de campaña do … Continue reading A Axencia Tributaria xa devolveu 1.400 millóns de euros aos contribuíntes nas tres primeiras semanas de campaña de Renda

Subvencións para o deporte náutico

 Convocatoria de subvencións a entidades e clubs da provincia para o deporte náutico (remo, vela e piragüismo) O prazo para presentar as solicitudes comezará ao día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o día 18 de maio de 2018 Bases (BOPPO 19/04/2018) Extracto da convocatoria (BOPPO 20/04/2018) 340.040A Formulario de solicitude … Continue reading Subvencións para o deporte náutico

AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESAMENTO, MOBILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, e proceder á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. Tipos de apoio Axuda a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva. Beneficiarios potenciais Poderán ser beneficiarios as microempresas, pequenas e … Continue reading AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESAMENTO, MOBILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS A CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA CONCELLO DE VILAGARCÍA 2018

Fomento e mantemento do emprego por conta allea, de persoas empadroadas no municipio (con antigüidade mínima de un ano no padrón no momento de iniciarse a contratación), a tempo completo ( en calquera das modalidades contractuais vixentes), cunha duración mínima de seis meses, formalizados entre o 1 de decembro de 2017 e 30 de novembro … Continue reading PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS A CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA CONCELLO DE VILAGARCÍA 2018

RE-ACCIONA TIC NA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓNS DE INDUSTRIA 4.0

Axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (Programa Re-accionaTIC) Tipos de apoio A diferenza entre o custo do servizo e o cofinanciamento privado terá a consideración de axuda en especie, en réxime de minimis. Beneficiarios potenciais 1. Poderán ser beneficiarias … Continue reading RE-ACCIONA TIC NA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓNS DE INDUSTRIA 4.0

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES DAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

A partir de hoxe os novos profesionais con titulación universitaria ou profesional vinculada ao mundo empresarial interesados na adquisición de competencias en materia de internacionalización poden solicitar as bolsas convocadas, a través do Igape, pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, co obxectivo de capacitar neste ámbito a 40 novos titulados. O programa, que inclúe … Continue reading ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES DAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

PROGRAMA A PROL DE LA CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES

Beneficiarios Las personas emprendedoras y las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidas las personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes, que contraten trabajador@s por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en Galicia. Las empresas que tengan 50 o mas trabajadores deberán cumplir la cuota de reserva para personas … Continue reading PROGRAMA A PROL DE LA CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES

Modelos de declaración de Renda e Patrimonio para o exercicio 2017

Aprobanse os modelos de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e do Imposto sobre o Patrimonio do exercicio 2017 e se determinan o lugar, forma e prazos de presentación dos mesmos. Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo,por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las … Continue reading Modelos de declaración de Renda e Patrimonio para o exercicio 2017