MOTIVOS POLO QUE A AXENCIA TRIBUTARIA REALIZA INSPECCIÓNS

Inspección tributaria A inspección sempre temida de Facenda pode deberse a varios motivos, que hai que ter en conta para evitar.  Pode ser unha inspección aleatoria, é dicir, o resultado dunha "supervisión de rutina" pola Axencia Tributaria ou, peor, porque hai algo na actividade ou contabilidade empresarial que non encaixa. En ambos casos, é aconsellable … Seguir lendo MOTIVOS POLO QUE A AXENCIA TRIBUTARIA REALIZA INSPECCIÓNS

Advertisement

Novidades nos Libros rexistro do IVE

Se modifican as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a leva dos Libros rexistro do IVE a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, e o modelo 322 "Imposto sobre o Valor Engadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso do Imposto sobre o Valor Engadido á importación liquidado pola Aduana ". Orden HFP/187/2018, … Seguir lendo Novidades nos Libros rexistro do IVE

Beneficios fiscais na compra de vivenda no rural galego

Dende o 10 de febreiro de 2017 poden beneficiarse dunha dedución na cota do 100% determinados colectivos que adquiran a súa vivenda na Parroquia de Oubiña en Cambados e nun total de 20 máis do Salnés.   A que colectivos beneficia esta rebaixa fiscal? Ás persoas con discapacidade igual ou superior ao 65%, ás familias … Seguir lendo Beneficios fiscais na compra de vivenda no rural galego

Novo servizo de axuda no IVE

Localizador de prestación de servizos Incorporouse nos portais de IVE e Subministración Inmediato de Información do IVE (SII) un novo servizo de axuda denominado “Localizador de prestación de servizos”, que resolverá as principais dúbidas expostas cando o empresario realiza este tipo de operación con clientes ou provedores estranxeiros. En concreto, esta ferramenta indica onde se … Seguir lendo Novo servizo de axuda no IVE

Rebaixa fiscal no Conxunto Histórico de Cambados

A rehabilitación de inmobles e a posta en marcha de actividades económicas no Conxunto Historico de Cambados dispoñen de Beneficios Fiscais A rebaixa fiscal da Xunta de Galicia para dinamizar os centros históricos das vilas galegas beneficia ao Conxunto Historico de Cambados, segundo recolle a orde elaborada pola Consellería de Facenda. Nesta orde recolleranse todos … Seguir lendo Rebaixa fiscal no Conxunto Histórico de Cambados

Modificación do Concerto económico co País Vasco

Criterios aplicables na presentación de autoliquidacións de IVE Como consecuencia da recente publicación da Lei 10/2017, de 28 de decembro, por que se modifica a Lei 12/2002, de 23 de maio, por que se aproba o Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, se modificaron algúns preceptos que afectan á exacción do IVE. Se … Seguir lendo Modificación do Concerto económico co País Vasco

PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS NO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

Modificación da regulación da información e documentación sobre entidades e operacións vinculadas Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, se modifica o apartado 1 do artigo 13 do Real decreto 634/2015, de 10 de xullo, aclarando o ámbito subxectivo das entidades que teñen que achegar … Seguir lendo PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS NO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POLA LEI 6/2017, DE 24 DE OUTUBRO, DE REFORMAS URXENTES DO TRABALLO AUTÓNOMO

Deducibilidad dos gastos de subministracións da vivenda parcialmente afecta á actividade económica e dos gastos de manutención incorridos no desenvolvemento da actividade en estimación directa. O artigo 11 da Lei 6/2017 engade as letras b) e c), con efectos desde o 1 de xaneiro de 2018, á regra 5ª do apartado 2 do artigo 30 … Seguir lendo PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POLA LEI 6/2017, DE 24 DE OUTUBRO, DE REFORMAS URXENTES DO TRABALLO AUTÓNOMO

Directrices xerais do Plan Anual de Control Tributario e Aduanero de 2015

Entre as citadas directrices atópanse as seguintes: Potenciación do control da economía mergullada mediante a personación do persoal da AEAT, co apoio de auditoría informática, para poñer de manifesto actividades non declaradas ou descubrir software de dobre uso. Control de actividades de servizos como cesión opaca de vivendas e de empresas turísticas irregulares Seguirase coa … Seguir lendo Directrices xerais do Plan Anual de Control Tributario e Aduanero de 2015

Nova normativa do IVE para revendedores de aparellos electrónicos

O 1 de abril entra en vigor a nova normativa do IVE para revendedores de aparellos electrónicos, concretamente de teléfonos móbiles, consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e tabletas dixitais. Esta nova norma consiste na aplicación do investimento de suxeito pasivo por parte dos autónomos ou empresas que adquiran estes aparellos para destinalos á súa venda. … Seguir lendo Nova normativa do IVE para revendedores de aparellos electrónicos