Benvidos a nosa web, aquí atoparas información acerca da nosa empresa.

Coñece a nosa empresa e tódolos servizos que prestamos, tanto a particulares como a empresas. Un servizo rápido, eficaz, e de calidade, e o mais importante, a un prezo económico.

 

Advertisements
Panel 1

NOVAS

Nesta paxina poderás consultar tódalas novidades lexislativas e subvencións que poidan servirche de axuda

AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

Pymes, micropymes ou persoas traballadoras autónomas que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica e e que estean constituídas no momento de presentar a solicitude de axuda e deberán contar cun mínimo de 5 persoas traballadoras á … Continue reading AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2018

Bases reguladoras e convocar a concesión, para o ano 2018 do PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS no ámbito do Concello de Vilagarcía de Arousa coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais. BENEFICIARIOS/AS Poderán acollerse a estas … Continue reading BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2018

Panel 2

Asesoría Fiscal

auditoriaDependendo das necesidades dos nosos clientes, ofrecemos servizos de asesoramento que van desde a xestión das súas obrigacións fiscais, ata unha completa planificación fiscal tanto nos impostos indirectos (IVA) como nos directos (Sociedades, IRPF) e impostos locais, definindo a súa posición fiscal actual e os pasos a dar para minimizar as súas obrigacións tributarias futuras, tanto desde o punto de vista societario, como individual e familiar. Facémonos co cliente preguntas tales como:

É conveniente que realice a empresa algún tipo de gasto/investimento que poida dar dereito a dedución fiscal?
Vai realizar a empresa algún tipo de acción que poida dar dereito a unha subvención?
Cabo realizar algunha actuación no ámbito mercantil co fin de abaratar a carga fiscal total?
Practícanse as amortizaciones tanto do activo fixo material como inmaterial elemento por elemento?
Si percibíronse dividendos calculouse a dedución por dobre imposición correctamente, segundo a porcentaxe de participación na sociedade pagadora?

Panel 3

Asec Asesores

Asesoría de Empresas e Calidade, S.L. nace no ano 2007, co espírito de mellorar e implantar un novo sistema de asesoramento empresarial, que rompa cos tópicos do “asesor de toda a vida”, implantar unha nova forma de traballo e un proceso mais simple de xestión, sen renunciar en ningún momento á calidade do noso servizo.

GE DIGITAL CAMERA

A empresa nace da unión dun reducido grupo de profesionais no entorno empresarial, cunha amplía experiencia nos distintos sectores mercantís que afectan a una empresa: Banca, Administracións, Sindicatos, Empresas …

A calidade dos servizos prestados, así como a confianza dos nosos clientes, implicou un gran incremento no volume de negocio, motivo polo cal trasladamos nosas oficinas a un local mais amplío, sempre coa vocación de dar un mellor servizo aos nosos clientes. A firma, dende o seu nacemento, destacou pola súa profesionalidade, o cal  pódese avalar coa confianza que depositaron os nosos clientes en nos.

GE DIGITAL CAMERA

Panel 4

Contacto

Asec Asesores

localizacion