Benvidos a nosa web, aquí atoparas información acerca da nosa empresa.

Coñece a nosa empresa e tódolos servizos que prestamos, tanto a particulares como a empresas. Un servizo rápido, eficaz, e de calidade, e o mais importante, a un prezo económico.

 

Advertisements
Panel 1

NOVAS

Nesta paxina poderás consultar tódalas novidades lexislativas e subvencións que poidan servirche de axuda

AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

Pymes, micropymes ou persoas traballadoras autónomas que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica e e que estean constituídas no momento de presentar a solicitude de axuda e deberán contar cun mínimo de 5 persoas traballadoras á … Continue reading AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2018

Bases reguladoras e convocar a concesión, para o ano 2018 do PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS no ámbito do Concello de Vilagarcía de Arousa coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais. BENEFICIARIOS/AS Poderán acollerse a estas … Continue reading BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2018

Panel 2

Servizos

Asesoría Contable

auditoriaDependendo das necesidades dos nosos clientes, ofrecemos servizos de asesoramento que van desde a xestión da contabilidade a partir de documentos contables e cumprimento das obrigacións legais, ata a definición de sistemas contables de xestión analítica e financeira que proporcionan aos nosos clientes información necesaria para xestionar dun xeito máis eficiente o seu negocio, analizando aspectos que moitas veces quedan agachados nun asesoramento contable básico tales como:

Como está evolucionando o prazo de pago dos clientes da empresa?
Está aumentando ou diminuíndo o risco de concentración de carteira?
Cal é a previsión de tesorería para os próximos meses?
Cal é o nivel adecuado de endebedamento para non incurrir en posicións de risco?
Como están evolucionando os custos de materiais e do persoal na produción?

Asesoría Fiscal

iva2-e1360595667204Dependendo das necesidades dos nosos clientes, ofrecemos servizos de asesoramento que van desde a xestión das súas obrigacións fiscais, ata unha completa planificación fiscal tanto nos impostos indirectos (IVA) como nos directos (Sociedades, IRPF) e impostos locais, definindo a súa posición fiscal actual e os pasos a dar para minimizar as súas obrigacións tributarias futuras, tanto desde o punto de vista societario, como individual e familiar. Facémonos co cliente preguntas tales como:

É conveniente que realice a empresa algún tipo de gasto/investimento que poida dar dereito a dedución fiscal?
Vai realizar a empresa algún tipo de acción que poida dar dereito a unha subvención?
Cabo realizar algunha actuación no ámbito mercantil co fin de abaratar a carga fiscal total?
Practícanse as amortizaciones tanto do activo fixo material como inmaterial elemento por elemento?
Si percibíronse dividendos calculouse a dedución por dobre imposición correctamente, segundo a porcentaxe de participación na sociedade pagadora?

Asesoría Laboral

Img_servicios_1Ofrecemos aos nosos clientes un asesoramento laboral integral, cubrindo tanto os aspectos operativos e legais como a confección de nóminas e documentos sociais, como o asesoramento sobre outros aspectos de natureza laboral: tipos de contrato de traballo, informes de custos laborais, despedimentos, inspeccións de traballo, subvencións para empregados, etc.

 

 

Xestoría Administrativa

logoTodas as actividades que se realizan en Asec Asesores interrelaciónanse entre si, por iso ningunha área de actividade na nosa asesoría esta desvinculada das restantes. Así pois, xa sexa de forma directa ou mediante acordos, perfeccionamos todos os servizos que a súa empresa poida requirir para que estes queden integrados dentro do conxunto de forma acorde e eficaz.
Servizos de Xestoría

  • Tributos (asesoramento, xestión e pago de tributos estatais, autonómicos e locais).
  • Laborais/Seguridade social (cotizacións, altas e baixas, Sistema RED).
  • Tramitacións ante Notarios e Registradores (escrituras, inscripcións nos rexistros, constitución de empresas).
  • Trámites ante Xefatura de Tráfico (matriculacións, transferencias, baixas).
  • Trámites ante Transportes (tarxetas de transporte de servizo público e privado, visado e rehabilitación de tarxetas,etc).
  • Extranxería e Inmigración (autorizacións de traballo e residencia, tarxetas de estudante, expedientes de nacionalidade española,…).
  • Resto de cumprimento de obrigacións e exercicio de dereitos ante Administracións Públicas.
  • Servizos de xestión e administración no mundo privado.

Asesoría Xurídica

juez-juicio-140711_001A vantaxe competitiva dos servizos de asesoría xurídica que brinda Asec Asesores é a súa estreita vinculación con outros servizos de asesoría que se ofrecen nas nosas oficinas, como son os de asesoramiento fiscal e contable e os de xestión de recursos humanos e laborais, o que posibilita aos asesores xurídicos ter unha visión máis completa das empresas e os empresarios, que son os seus principais clientes, e con iso lograr máis eficiencia e calidade na prestación de servizos legais.

A ampla rede de asesores profesionais que ten Asec Asesores, onde están integrados os asesores legais e os consultores de empresas, acumulou unha ampla experiencia en todos os sectores de actividade económica, e por iso somos capaces de atopar as mellores solucións para a túa empresa.

Apostamos no deseño dos nosos servizos polo trato próximo e directo para todos os nosos clientes, cun especial coidado nas pymes e os emprendedores.

Asesoría LOPD

Que ofrecemos

LOPDOfrecemos asesoría e implantación da Lei de Protección de Datos e LSSICE en todos os sectores de actividade. Dereito tecnolóxico, comercio electrónico, clausulados, cookies. Prestamos un servizo personalizado á realidade de cada empresa

Documentación

Redacción de todos os documentos necesarios ad hoc para cumprimento de esixencias legais

Legalización

Adaptación a normativas. A súa razón social quedará fóra de risco de sancións

Soporte continuo

Trato directo e persoal ou a distancia. A súa cobertura legal está garantida en calquera caso

Panel 3

Asec Asesores

Asesoría de Empresas e Calidade, S.L. nace no ano 2007, co espírito de mellorar e implantar un novo sistema de asesoramento empresarial, que rompa cos tópicos do “asesor de toda a vida”, implantar unha nova forma de traballo e un proceso mais simple de xestión, sen renunciar en ningún momento á calidade do noso servizo.

GE DIGITAL CAMERA

A empresa nace da unión dun reducido grupo de profesionais no entorno empresarial, cunha amplía experiencia nos distintos sectores mercantís que afectan a una empresa: Banca, Administracións, Sindicatos, Empresas …

A calidade dos servizos prestados, así como a confianza dos nosos clientes, implicou un gran incremento no volume de negocio, motivo polo cal trasladamos nosas oficinas a un local mais amplío, sempre coa vocación de dar un mellor servizo aos nosos clientes. A firma, dende o seu nacemento, destacou pola súa profesionalidade, o cal  pódese avalar coa confianza que depositaron os nosos clientes en nos.

GE DIGITAL CAMERA

Panel 4

Contacto

Asec Asesores

localizacion