GUIA PARA TRIBUTACIÓN ASOCIACIÓNS SEN ANIMO DE LUCRO

Imposto de sociedades asociacións e fundacións Imposto de sociedades asociacións, que é? O imposto de sociedades é un tributo destinado a gravar a renda das persoas xurídicas, é dicir, os beneficios que poidan obter estas. Tendo en conta que as entidades sen ánimo de lucro, entre as que se inclúen as fundacións e asociacións, son  … Seguir lendo GUIA PARA TRIBUTACIÓN ASOCIACIÓNS SEN ANIMO DE LUCRO

Advertisement

EN 2015 BAIXA A RETENCIÓN DE PROFESIONAIS E ALUGUERES

Con carácter xeral, para o exercicio 2015 o tipo de retención dos profesionais baixa ao 19 por cento. O tipo de retención a partir do exercicio 2016, será do 18 por cento. Por outra banda créase un novo tipo especial de retención do 15 por cento aplicable ás actividades cuxo volume de rendementos íntegros do … Seguir lendo EN 2015 BAIXA A RETENCIÓN DE PROFESIONAIS E ALUGUERES

Devolución do Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (“céntimo sanitario”)

A Axencia Tributaria deseñou un modelo normalizado de solicitude, de utilización voluntaria para os que tivesen soportado a repercusión do imposto e desexen solicitar a devolución do imposto soportado. Este modelo normalizado está dispoñible para a súa presentación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria. O modelo acompáñase de instrucións e dunha listaxe de … Seguir lendo Devolución do Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (“céntimo sanitario”)