A Axencia Tributaria xa devolveu 1.400 millóns de euros aos contribuíntes nas tres primeiras semanas de campaña de Renda


Ata o momento presentaron xa a súa declaración 3.450.000 contribuíntes, 755.000 máis que o ano pasado, dos que 2.238.000 recibiron a súa devolución, un 29% máis

A Axencia Tributaria devolveu, a data de hoxe, 1.400 millóns de euros, case un 28% máis que o ano pasado no mesmo período, en tres semanas de campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2017 (IRPF 2017). Son xa 2.238.000 os contribuíntes que recibiron ata o momento a súa devolución, un 29% máis que no exercicio anterior.

Esta axilización nas devolucións é o resultado dunha nova e forte aceleración das presentacións neste inicio de campaña, impulsada polo adianto nos servizos de asistencia.

Así, nestas tres primeiras semanas de campaña foron 3.450.000 os contribuíntes que xa presentaron a súa declaración, o que supón 755.000 máis (un 28% máis) máis que o ano pasado en igual período. As declaracións con solicitude de devolución suman 2.988.000 (+25%) e aquelas con resultado a ingresar totalizan 380.000, cun incremento do 53 %.

Para a presente campaña está previsto que se presenten 19.945.000 declaracións, 217.000 máis que o ano anterior. Delas, prévése que 13.774.000 dean dereito a devolución, por importe de 9.468 millóns de euros, mentres que se espera que 5.246.000 saian con resultado a ingresar, por importe de 9.621 millóns de euros.

O prazo de presentación finaliza o 2 de xullo, tanto para as declaracións a ingresar como para aquelas con resultado a devolver. Non obstante, nas declaracións que hai que ingresar, se se opta por realizar o pagamento mediante domiciliación bancaria, o prazo de presentación abarcará ata o 27 de xuño. A atención presencial en oficinas comezará o 10 de maio.

Advertisement