PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS A CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA CONCELLO DE VILAGARCÍA 2018


Fomento e mantemento do emprego por conta allea, de persoas empadroadas no municipio (con antigüidade mínima de un ano no padrón no momento de iniciarse a contratación), a tempo completo ( en calquera das modalidades contractuais vixentes), cunha duración mínima de seis meses, formalizados entre o 1 de decembro de 2017 e 30 de novembro de 2018.

A efectos destas bases considéranse subvencionables as contratacións seguintes:

• Indefinida.

• Conversión de contrato temporal/duración determinada en indefinido.

• Temporal/duración determinada.

Poderán ser obxecto de subvención un máximo de tres contratacións por empresa.

Bases Reguladoras da Convocatoria 2018 do Concello de Vilagarcía de Arousa de Subvencións a Empresas para a Contratación de Traballadores/as desempregados/as por conta allea .

Advertisement