FOLGA XERAL 8 DE MARZO


Ante a convocatoria da folga xeral para o próximo 8 de marzo de 2018, e por recomendación da TGSS, recordamos que hai que comunicar ante o Sistema REDE da Seguridade Social o período de inactividad por folga dos traballadores que secundan devandito acto, tanto total como parcial.

Os prazos para comunicar devanditos movementos (segundo o BNR 2015/08) son desde o propio día 08/03/2018 e ao longo de todo o mes de marzo e ata o penúltimo día do mes de abril (29/04/2018).

Rogamos nos sexa informado os traballadores que nas súas empresas realizarán a folga, para que sexa comunicado ante a TGSS.

Recordamos:

  • O exercicio do dereito de folga non extingue a relación de traballo.
  • Durante a folga o contrato considérase en suspenso, o traballador non terá dereito ao salario e atoparase en situación de alta especial na Seguridade Social, con suspensión da obrigación de cotización por parte da empresa e do traballador.
  • Respectarase a liberdade de traballo daqueles traballadores que non queiran sumarse á folga.
  • Os traballadores en folga poderán efectuar publicidade da mesma en forma pacífica, e levar a efecto recollida de fondos, sen coacción algunha.
  • Durante a folga, os huelguistas non poden ser substituídos por traballadores que non estivesen vinculados á empresa no momento de ser declarada a folga.
  • Pese á folga, poden estar obrigados a prestar os seus servizos os traballadores que atendan servizos de seguridade ou mantemento da empresa.
  • No caso de empresas que presten servizos públicos ou de recoñecida e inaplazable necesidade, a autoridade gubernativa pode acordar medidas para asegurar o funcionamento destes servizos.
  • O traballador non terá dereito a prestación económica por incapacidade temporal que se inicie durante esta situación e mentres esta subsista.
  • O traballador non terá dereito á prestación por desemprego polo feito mesmo da suspensión do contrato de traballo.

Folgas ilícitas e folgas ilegais

Son ilícitas as folgas rotatorias, as de celo ou traballo a reglamento, as que se realicen en sectores estratéxicos coa finalidade de interromper todo o proceso produtivo e, en xeral, calquera forma de alteración colectiva do réxime de traballo distinta á folga.
Son ilegais as folgas por motivos políticos, as de solidariedade ou apoio e as que teñan por obxecto alterar, dentro do seu periodo de vixencia, o pactado nun convenio colectivo.

Advertisement