Atrásase a prohibición de distribuír bolsas de plástico gratuitamente, prevista para o 1 de marzo


A obligatoriedad de cobrar as bolsas de plástico desde o 1 de marzo prevista inicialmente polo Goberno, foi aprazada ata nova orde e está pendente do dictame do Consello de Estado, antes da súa aprobación definitiva.

Segundo informaron fontes do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, a data inicial prevista no Real Decreto que regula a prohibición total das bolsas de plástico en 2020 e o paso intermedio de cobrar polo seu uso en 2018 era unha estimación.

Aínda que agora o Ministerio admite que non pode concretar unha data para que o Real Decreto quede aprobado definitivamente, espera que iso suceda antes de que conclúa o primeiro semestre de 2018. A iniciativa aspira a cobrar polas bolsas de plástico entre 5 e 15 céntimos de euro, excepto as moi lixeiras, ata a súa prohibición definitiva en 2020, menos as de material compostable.

O atraso, segundo fontes ministeriales, obedece a que, tras estudar as alegaciones que se aportaron ao borrador de Real Decreto para reducir as bolsas de plástico e que incorporará ao ordenamiento xurídico español a normativa da Unión Europea, o texto estivo precisamente, en estudo pola Comisión Europea para a súa valoración como norma técnica.

A este respecto, engaden que unha vez recibida a resposta, agora enviarase ao Consello de Estado para que emita un dictame e, co resultado destes dous procesos, o texto definitivo elevarase Consello de Ministros para a súa aprobación.

O proxecto suscita prohibir a distribución total das bolsas de plástico aos consumidores a partir de xaneiro 2020, e, ata entón, obrigar ao cobro das mesmas.

Así, a partir de xaneiro de 2020 prohibirase a distribución de bolsas de plástico lixeiras e fragmentables por parte dos comercios e a súa venda estará prohibida. No entanto, segundo sinala o borrador, haberá dúas excepcións: as producidas con material compostable e as bolsas máis grosas (de máis de 50 micras) posto que “as súas características permiten unha mellor reutilización” e terán que incorporar un contido mínimo do 30 por cento de plástico reciclado

En concreto, o obxectivo é prohibir a distribución gratuita das bolsas de plástico lixeiras, as que ten un espesor de entre 15 e 50 micras, e que constitúen a inmensa maioría das que se consumen en España.

Con todo, as bolsas de plástico moi lixeiras, de menos de 15 micras de espesor, seguirán sendo gratuitas “por razóns de higiene ou para conter alimentos a granel, como as empregadas para conter froita, carne ou peixe”, tal e como se recolle no borrador.

Segundo o texto do MAPAMA, as bolsas tenden a “dispersarse transportadas polo aire como lixo debido ao seu reducido peso”, o que xera “contaminación” nas masas de auga, as ribeiras do mar e dos ríos e o medio terrestre, con “consecuencias graves sobre os ecosistemas”. Neste sentido, o ministerio sinala que os efectos sobre o medio ambiente agrávanse no caso das bolsas de plástico fragmentable”, que se disgregan en pequenas partículas que son despois inxeridas por seres vivos.

Con este proxecto, o MAPAMA pretende conseguir “unha maior limpeza” na contorna e lograr “unha maior sensibilización” da poboación polo “excesivo consumo” de produtos de usar e tirar.

Na última década, España reduciu o consumo de bolsas de plástico á metade, pasando de 317 bolsas por habitante en 2007 a 144 bolsas por habitante en 2014, segundo datos do sector.

Advertisement