Novo servizo de axuda no IVE


Localizador de prestación de servizos

Incorporouse nos portais de IVE e Subministración Inmediato de Información do IVE (SII) un novo servizo de axuda denominado “Localizador de prestación de servizos”, que resolverá as principais dúbidas expostas cando o empresario realiza este tipo de operación con clientes ou provedores estranxeiros.

En concreto, esta ferramenta indica onde se localiza un servizo e, polo tanto, se está suxeito ao IVE, quen debe declarar o IVE reportado na operación ou como se declara en caso de non estar suxeita no territorio de aplicación do imposto español; tamén indicará se na factura se debe ou non repercutir IVE.

Advertisement