Modificación do Concerto económico co País Vasco


Criterios aplicables na presentación de autoliquidacións de IVE


Como consecuencia da recente publicación da Lei 10/2017, de 28 de decembro, por que se modifica a Lei 12/2002, de 23 de maio, por que se aproba o Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, se modificaron algúns preceptos que afectan á exacción do IVE. Se procedeu por iso a elaborar a táboa adxunta, coa finalidade de ofrecer os criterios aplicables na presentación das autoliquidacións de IVE, ata tanto se aprobe unha modificación do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra.

Advertisement