Pódese ser en España autónomo a media xornada?


Só é posible si tramítase un alta en réxime de pluriactividad. Esta medida ten bonificaciones de ata o 75% ao pago da cota durante os 18 primeiros meses

É posible traballar como autónomo media xornada e a outra media estar dado de alta na Seguridade Social como traballador en Réxime Xeral? Si. De feito, é a única fórmula legal permitida, no caso de que un empregado por conta allea decida realizar outros labores lucrativas pola súa conta.

Con todo, non é posible traballar só como autónomo a media xornada. É dicir, non se pode pagar a metade da cota porque só se exerzan catro horas de traballo por conta propia. É necesario estar dado de alta, á vez no Réxime Xeral (asalariados). Explicámolo a continuación.

O concepto de pluriactividad

Na práctica, un autónomo está obrigado a abonar a cota mensual ao completo. Aínda que é posible beneficiarse dalgunhas bonificaciones si, no momento do alta no RETA, solicita acollerse ao réxime de pluriactividad, porque se estea ademais de alta como asalariado.

A Lei de Emprendedores establece unha bonificación no pago das cotas mensuales seguindo este criterio: os primeiros 18 meses de alta cotizarán polo 75% da base mínima polo que pagarán mensualmente 200,28 euros. Os seguintes 18 cotizarán polo 85% da base mínima polo que abonarán 226,94. Insistimos, a condición de que se estea en réxime de pluriacitivdad.

Para beneficiarse, é imprescindible que se solicite e acredite esta condición no momento de realizar a alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, xestión que debe realizarse si estase traballando como empregado para unha empresa. É dicir, un autónomo non poderá pagar a metade da súa cota acolléndose ao argumento de que só traballa catro horas como tal, ao non se que se deu de alta na mencionada figura da pluriactividad.

Esta bonificación é incompatible con outras como a tarifa plana de 50 euros: toca elixir por unha ou outra.

Devolución das cotas de máis

Como comentabamos, só quen se dea de alta por primeira vez no RETA pode beneficiarse da pluriactividad. Hai casos nos que, na práctica, un autónomo traballa media xornada pero non pode acollerse a esta solicitude, de maneira que cotiza o dobre, posto que o Estado ingresa as achegas que fai o empresario á Seguridade Social máis as do traballador na súa condición de autónomo. Si a suma de ambas superan un cantidade que se publica cada ano na Lei de Orzamentos (para as contas vigentes foi de 12.368,23 euros), o autónomo ten dereito ao reintegro do 50% do exceso, co límite do 50% das cotas ingresadas no RETA.

Ata o pasado 1 de xaneiro para beneficiarse desta medida tíñase que solicitar previamente, agora é o organismo público quen debe devolve de oficio estas cantidades, antes do 1 de maio do exercicio seguinte ao que se abonaron.

Advertisement