PRORROGA LÍMITES EXCLUÍNTES MÓDULOS PARA 2018


Prorrógase para o período impositivo 2018 os límites cuantitativos que delimitan o ámbito de aplicación do método de estimación obxectiva e aplicación do réxime simplificado para as actividades económicas incluídas no ámbito de aplicación do método, con excepción das actividades agrícolas, ganaderas e forestais, que teñen o seu propio límite cuantitativo por volume de ingresos.

É dicir, os límites excluíntes mantéñense para o exercicio 2018. A modo de recordatorio son os seguintes:

-Magnitude en función do volume de ingresos para o conxunto de actividades económicas, excepto as agrícolas, ganaderas e forestales: mantense en 250.000 en xeral, e para os que estean obrigados a emitir factura cando o destinatario sexa empresario ou profesional, mantense en 125.000.

-Magnitude en función do volume de ingresos para o conxunto de actividades agrícolas, forestais e ganaderas: mantense en 250.000

-Magnitude en función do volume de compras en bens e servizos: mantense en 250.000.

Advertisement