OBRIGACIÓN DE COBRAR As BOLSAS DE PLÁSTICO DESDE O 01/01/2018


A obrigación, vixente xa desde 01/01/2018, procede da aplicación automática da directiva comunitaria 2015/720, aínda que se contempla unha moratoria de dous meses, ata o 1 de marzo, momento a partir do cal os establecementos poderán ser sancionados de non aplicar efectivamente esta nova esixencia.

O goberno desenvolveu un proxecto de Real Decreto para adaptar ao noso país esta esixencia europea, aínda que a día de hoxe non está aínda aprobado, o cal non é óbice para que a norma comunitaria teña plena aplicación desde o primeiro día do ano e haxa que cumprila.

Segundo o tipo de bolsa, a súa grosor e material, varían impórtelos mínimos a cobrar.

Proxecto Reducción de Consumos de Bolsas

Advertisement