A UE: ESPAÑA ESTÁ ENTRE OS PAÍSES MÁIS CAROS PARA CREAR UNHA EMPRESA


descargaEspaña é o quinto país máis caro de Europa para crear unha empresa, cun custo medio de 464 euros. O noso país colócase moi por encima da media europea, onde a apertura dunha organización empresarial ten un custo medio de 320 euros, segundo un informe da Unión Europea, ao que ha ter acceso Territorio Pyme.

O Informe da Comisión denuncia a enorme desigualdade en custo que existe aínda entre uns países e outros. O estudo detecta unha convergencia xeneralizada, pero as diferenzas seguen sendo notables. Non hai máis que comparar os máis de 450 euros de España con outros países que, ao noso lado, presentan uns índices idílicos. En Eslovenia, formar unha empresa é gratis. En Polonia custa 57 euros. E en Francia ou Grecia o custo medio colócase en 84 e 80 euros, respectivamente.

Os países máis caros para crear empresas en Europa

España só é superada por outros catro países. Italia é o país máis caro. Segundo o informe europeo, para crear unha corporación no país transalpino necesítanse, de media, 2.000 euros. Séguelle Luxemburgo, cunha media de 1.100 euros; Chipre ocupa o terceiro lugar, con 800 euros de media; Bélgica ocuparía o cuarto lugar cunha media de 517 euros e España o quinto, con 464 euros de media.

Tempo medio de creación de empresas

Neste informe elaborado pola UE póñense de manifesto as grandes diferenzas entre os países membros á hora de montar un negocio. Non só no que aos custo refírese. O tempo medio que conllevan os trámites tamén foi sometido a análises. Aquí España sae algo mellor parada, con tres días de media para tramitar a creación dunha nova empresa. Con todo, existen países que melloran considerablemente este dato, por exemplo Dinamarca, onde se pode crear unha empresa nun día. No outro lado da balanza temos a países como Suecia ou Eslovaquia, onde hai que esperar dez días para concluír os trámites.

Evolución dos últimos anos en Europa

Segundo a análise da Unión Europea, o custo medio de todos os países para poñer en marcha unha empresa, así como o tempo medio para poder realizalo, se han ir reducindo paulatinamente nos últimos anos. En 2007 a media situábase en 485 euros e 12 días, e un ano máis tarde, en 2008, estas cantidades reducíronse a 9 días e 463 euros. 2016 acabou cunha media de 3,3 días e 320 euros. Con todo, como adiantamos, as diferenzas entre países son moi significativas.

Os países que máis reduciron os periodos medios de creación, no último ano, foron Malta, Francia, Irlanda e Eslovenia. Os que máis diminuíron no que a custos se refire son República Checa, Malta, Polonia, Hungría e Eslovaquia.

O Consello de Competitividad da UE do ano 2011 puxo dous obxectivos para as empresas: reducir os tempos medios de creación a unha media de tres días hábiles, e un custo máximo de cen euros. Destes obxectivos marcados, a análise revela que 21 dos estados membros conseguiron reducir os tempos, mentres que sete deles aínda superan a media. En canto aos custos, só doce países están por baixo dos 100 euros, mentres que aínda hai 16 estados da UE con custos por encima desa media. Entre eles, España.

Advertisement