INCENTIVOS A PYMES CON BAIXA SINIESTRALIDADE


imagescani35ejDentro de cada actividade hai pymes que contan cunha siniestralidad inferior á do seu sector. Para incentivar a todas as empresas a mellorar a prevención de riscos laborais, desde o ano 2010 existe un sistema de redución das cotizaciones por contingencias profesionais. Unhas axudas que tamén estarán vigentes este ano, segundo confirman desde Seguridade Social.

O procedemento necesario para a concesión destes incentivos presenta certas barreiras. O primeiro requisito que se pide é haber cotizado á Seguridade Social cun volume total de cotas por contingencias profesionais superior a 5.000 euros. Tamén se debe atopar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións en materia de cotización á Seguridade Social á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Non ser sancionada a comisión de infracciones en materia de prevención de riscos laborais é o terceiro dos criterios que se deben cumprir. Así mesmo, tense que informar aos delegados de prevención da solicitude do incentivo.

No que respecta á cuantía do incentivo, esta será do 5 % do importe das cotas por contingencias profesionais de cada empresa correspondentes ao período de observación. Tamén se determinou que o beneficio aumente ao 10% cando exista inversiónpor parte da empresa en accións preventivas complementarias.

Os valores límite dos índices de siniestralidad xeral e de siniestralidad extrema a ter en conta para o cálculo do incentivo aplicable, así como o volume de cotización por contingencias profesionais a alcanzar durante o periodo de observación, no seu caso, serán fixados anualmente na orde de cotización correspondente.

Advertisement