ESTÁS INCLUÍNDO CORRECTAMENTE O IRPF NAS TÚAS FACTURAS?


1423766598_605705_1423767279_noticia_normalO cálculo do IRPF á hora de emitir unha factura pode resultar complicado, especialmente, para os novos autónomos. Facenda require que as facturas elabórense dunha determinada forma e iso inclúe a correcta aplicación dos impostos, xa sexa o IVA ou o IRPF.

Segundo informan desde a aplicación de xestión de contabilidad Declarando, hai que seguir tres regulas principais para aplicar correctamente o IRPF nunha factura:

  • Epígrafe do IAE. É moi importante que a actividade que se realiza estea ben identificada no IAE, quedando incluída na súa categoría correspondente de actividade empresarial, profesional ou artística. Dependendo do epígrafe en que estea integrada a nosa actividade teremos que preparar as facturas dunha forma ou outra e ata presentar máis impostos. Así, si a actividade é empresarial, as facturas non levarán IRPF. En cambio, si a actividade é profesional ou artística, as facturas poderían ter que incluír o IRPF, dependendo de quen sexa o cliente. Para saber en que epígrafe está encadrada a nosa actividade hai que consultar o modelo 036 ou 037 que presentamos en Facenda ao iniciar a actividade.
  • Tipo de cliente. A condición do cliente determina a aplicación do IRPF nas facturas. Así, si o cliente é un particular, a factura non debe incluír o IRPF. Pola contra, si o noso cliente actúa como autónomo ou a través dunha empresa, dependendo da actividade que exerza, a factura podería levar IRPF.
  • Tipo de retención. Para o ano 2017, os autónomos deben aplicar, como regra xeral, un 15% de IRPF nas súas facturas. Con todo, os autónomos que iniciaron a súa actividade durante este exercicio e nos dous anos seguintes o tipo de IRPF aplicable será dun 7%.

Xa que logo, si a actividade do autónomo é profesional ou artística e o cliente ao que se emite a factura é unha empresa ou exerce como autónomo, haberá que aplicar o tipo de IRPF correspondente, pero si o cliente é un particular, a factura non terá que incluír IRPF. Si trátase dunha actividade empresarial non haberá que ter en conta a condición do cliente e tampouco haberá que aplicar ningún tipo impositivo correspondente a IRPF.

Advertisement