Manual de actividades económicas 2017


cita-previa-hacienda

Está dispoñible o Manual de actividades económicas para o exercicio 2017, que poderá consultar temporalmente nun báner específico e con carácter definitivo no báner “Impostos”, dentro do apartado “Normativa, Guía e Manuais” dos seguintes impostos: IRPF, Imposto sobre Sociedades e IVE.

Esta publicación sistematiza as obrigas fiscais de carácter estatal que deben cumprirse cando se desenvolve unha actividade económica empresarial ou profesional. Así, con carácter xeral, se indican as actuacións a realizar antes, durante e ao finalizar a actividade. As actividades económicas poden realizarse por persoas físicas (autónomos), persoas xurídicas (entidades mercantís) ou por entidades sen personalidade xurídica (herdanzas xacentes e comunidades de bens).

A publicación desenvolve, ademais dos temas censuais e relativos aos distintos impostos, as declaracións informativas, as retencións, os modelos, así como as formas de identificación para levar a cabo distintas xestións por Internet e as ferramentas tecnolóxicas que a Axencia Tributaria desenvolveu. A publicación conta con vínculos en numerosos apartados que permiten ampliar a información. Todo iso sen prexuízo dos servizos de información personalizados a través do teléfono ou de forma presencial nas oficinas da Axencia Tributaria.

Non pretende ser un manual exhaustivo, máis ao contrario, se caracteriza pola sinxeleza de seu explicación, polo que deberá acudirse ás normas para coñecer seu literalidade.

Advertisement