AXUDAS QUE DESAPARECERÁN CANDO O PARO BAIXE DO 15% Entre as axudas afectadas pola redución do paro destacaría o contrato en prácticas.


reforma-fiscal-autonomos-pymesEntre as axudas afectadas pola redución do paro destacaría o contrato en prácticas.

Con motivo da crise económica e as altas taxas de paro, o Goberno puxo en marcha unha serie de medidas extraordinarias anos atrás. Na súa maioría, bonificaciones para aquelas pymes e autónomos que contraten novos traballadores, co obxectivo de que a taxa de paro diminúa. En relación co anterior, varias destas medidas desaparecerán unha vez que o paro rexistrado en España baixe do 15%.

Entre as mesmas destaca o contrato en prácticas. Esta iniciativa consiste en contratar a menores de 30 anos ou menores de 35 anos que presenten algún tipo de discapacidad, independientemente do periodo transcorrido desde a finalización dos seus estudos. Para iso, han de estar inscritos na Oficina de Emprego. Deste xeito, as pymes e autónomos conseguen unha redución do 50% da cota empresarial por contingencias comúns.

Outro dos grupos afectados pola redución do paro é o que afecta aos traballadores procedentes dunha ETT que asinen un contrato de primeiro emprego novo. Esta medida, de tres anos de duración, afecta a aqueles profesionais que estivesen contratados por unha ETT con contrato eventual e pasasen a ostentar un contrato indefinido pola empresa beneficiaria. A mesma recibe unha bonificación da cota da Seguridade Social de 500 euros ao ano si contratou homes, e de 700, si as beneficiarias do contrato son mulleres.

En terceiro lugar, as empresas que conten con menos de 50 traballadores contratados tamén se ven afectadas coa desaparición de dúas axudas diferentes unha vez que a taxa de paro baixe do 15%. A primeira delas é a bonificación, durante tres anos, de 1.300 euros nas cotas da Seguridade Social por contratar desempleados. Esta axuda ascende a 1.500 euros si os contratos de traballo asínanse con mulleres subrepresentadas.

De igual modo, tamén desaparecen as axudas a pymes para contratar mozas de entre 16 e 30 anos inscritos como demandantes de emprego. Nestes casos, as bonificaciones que recibirían serían de 1.000, 1.100 e 1.200 euros, por cada ano de contrato, respectivamente. No caso de que se contrate a mulleres infrarepresentadas integrantes deste colectivo, a axuda sería de 100 euros máis en cada caso.
Advertisement