FACENDA INVESTIGA MÁIS ÁS PYMES E DETECTA MENOS FRAUDE


control-tributarioNos últimos anos, a Axencia Tributaria centrou as súas investigacións en traballadores, pymes e autónomos, aínda que son as grandes corporacións as que supoñen o 70% da fraude fiscal

O Sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha) publicou unha nota na que denuncia que durante 2015 non se detectou máis do 90% da evasión fiscal que se produciu en España. Un dato que, para o sindicato, deixa ao descuberto un “enorme buraco” na administración tributaria e “un grado de ineficacia moi elevado”.

Segundo Gestha, a evolución que seguiu a débeda liquidada media nos últimos anos demostra que a Axencia Tributaria centrou as súas investigacións nos contribuyentes con menos recursos, como son as pymes, os autónomos e os traballadores, mentres que decayeron as inspeccións aos grandes patrimonios ou corporacións, que, actualmente acaparan o 70% da fraude fiscal español.

Así, Gestha subliña que, aínda que en 2015 investigouse a máis contribuyentes que en 2010, a débeda defraudada descuberta foi menor, o que demostra, ao seu xuízo, que as pequenas e medianas empresas cometen menos fraude fiscal que as grandes. Con todo, os delitos fiscais descubertos pola Axencia Tributaria en 2015 caeron nun 57% na última década.

Este esborralle débese, segundo Gestha, á limitación das competencias dos técnicos de Facenda para investigar estes delitos, tras aprobarse unha resolución interna pola cal os inspectores deixaron de ter control sobre os expedientes de especial dificultade sobrevenida, é dicir, cando se descobre delito fiscal, simulación, conflito ou fraude de lei. Nestes casos, o expediente pasa a mans dun cargo superior que non coñece a investigación realizada ata o momento, o que se traduce en atrasos e risco de prescripción do posible delito.

En opinión do sindicato, os datos poñen de manifesto que a Axencia Tributaria segue optando por perseguir a fraude máis fácil de detectar, en lugar de centrar as súas investigacións nos delitos máis sofisticados e complexos. Por todo iso, Gestha reiterou a necesidade inaplazable de desenvolver un plan de loita contra a fraude fiscal “realista e eficiente”, co que, segundo as súas estimacións, poderían recaudarse a medio prazo ata 40.000 millóns de euros.
Advertisement