DÚAS FORMAS DE USAR O PARO PARA EMPRENDER


1423766598_605705_1423767279_noticia_normalAqueles que se atopen en situación de desemprego e correspóndalles unha prestación, poden investir tales cantidades nas súas iniciativas empresariais.

Durante o pasado ano, o número de traballadores autónomos creceu en España. Este auxe debeuse, en gran parte, á cantidade de emprendedores que se decantaron por iniciar o seu propio proxecto. Neste sentido, aqueles que se atopen en situación de desemprego e correspóndalles unha prestación, poden investir tales cantidades nas súas iniciativas empresariais.

Para iso teñen dous camiños. O primeiro deles pasa por cobrar o paro mentres inician a actividade como autónomos. Neste sentido, a administración permite compatibilizar a percepción mensual da prestación correspondente co traballo por conta propia por un máximo de 270 días. No entanto, é necesario solicitar este dereito no prazo improrrogable de 15 días a contar desde a data de inicio da actividade por conta propia.

Esta posibilidade está aberta tamén para os perceptores da prestación por desemprego que se incorporen como socios de sociedades laborais de nova creación ou como socios traballadores de cooperativas de traballo asociado de nova creación, adheridas ao Réxime Especial da Seguridade Social. Nestes casos, o traballador recibirá o 100% da cuantía da prestación por desemprego. Á mesma se lle descontará o IRPF.

En paralelo, aqueles que desexen iniciarse no traballo por conta propia tamén poden beneficiarse do pago único da prestación por desemprego. Esta medida consiste no abono do valor actual do importe da prestación por desemprego de nivel contributivo.

Con todo, os beneficiarios deberán dedicar estas cantidades a uns propósitos concretos. En concreto, terán que incorporarse de forma estable a sociedades laborais xa constituídas, malia que previamente mantivesen un vínculo contractual coas mesmas.

Doutro lado, deberán desenvolver formalmente unha actividade en calidade de profesionais autónomos. Neste suposto non se inclúe aos traballadores autónomos económicamente dependentes. Finalmente, o autónomo deberá destinar unha parte do importe recibido ao capital social dunha entidade mercantil de nova constitución.
Advertisement