COUSAS QUE O AUTÓNOMO PODÍA FACER EN 2016, E XA NON PODE


AUTONOMOS 2Os profesionais por conta propia atoparanse en 2017 cunha serie de limitacións sobre a súa actividade, tras unha serie de cambios normativos. Accións que eran comúns e habituais fai uns meses, deixaron de selo. Recompilamos todas a continuación co obxectivo de evitar erros de xestión que, posteriormente, poidan converterse en sancións, atrasos ou outras cuestións que impidan un bo desenvolvemento do negocio.

  •   Utilizar o programa PAI para facer a declaración da renda. Unha cuestión que xa era exclusiva para os traballadores autónomos, e que queda definitivamente excluída, tamén para este colectivo.
  • Pagar 2.500 euros en efectivo. O Goberno marcou un novo límite que impide desembolsar estas cantidades en man. Unha medida que pretende loitar contra a fraude e que sitúa o límite máximo deste tipo de pagos a 1.000 euros. As multas ascenden ao 25% do abonado, tanto para o pagador como para o receptor de devandita cantidade.
  • Control do horario dos traballadores. Durante 2016, non era necesario levar un estrito control do tempo e horas extras que facía un empregado no posto de traballo. Cuestión que xa entrou en vigor a finais do ano pasado, e que continuará en 2017. Autónomos ou pymes, e os seus empregados, deben levar un control, expoñéndose a multas. Unha falta grave ante a Inspección de Traballo pode supoñer unha sancion de 6.500 euros.
  • Aprazar débedas coa Axencia Tributaria. De momento, os traballadores autónomos non poden levar a cabo esta acción, aínda que asociacións que representan ao colectivo negocian co Goberno a posibilidade de que, ao longo de 2017, si poidan facelo (só autónomos e pymes). Cambiarán seguro as condicións na que se poden aprazar estes pagos. Antes podíanse alargar os pagos ata 18 meses, mentres que a nova normativa, a falta de aprobación definitiva, baralla uns prazos de 12 meses, como máximo.
  • Novos custos salariales, que son máis altos. A subida do 8% do SMI sitúa os custos laborais por empregado en torno aos 1.000 euros adicionais ao ano. Un cambio que se produciu no último mes, e que pillou a pé cambiado a moitos autónomos e pymes, que terán que contemplar a subida deste gasto imprevisto nas súas contas.
  • Desaparición do COR1 en Adeudos SAIBA. Desde novembro, redúcense os prazos de presentación do outro sistema de adeudos (o CORE). Deste xeito, e partir dese mes, só existirá un único prazo de presentación de debes, o mencionado CORE, que poderá presentarse un día antes da súa data de vencimiento.
Advertisement