Como tributa a devolución da “cláusula suelo”?


O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ditaminou fai algunhas semanas que as entidades financeiras españolas deberán devolver íntegramente o diñeiro cobrado pola aplicación das cláusulas chan (topes baixo os que os intereses da hipoteca nunca poderían reducirse).

Unha vez coñecida a noticia, xorden unha serie de dúbidas, como, por exemplo, que impacto impositivo terá a medida. Aínda que a devolución do exceso de intereses cobrados non tributa, si o farán os intereses indemnizatorios. Tamén afectará a aquelas persoas que se deduciron fiscalmente como investimento en vivenda habitual e a aqueles que tiñan a vivenda arrendar.

A continuación contámosvos como afectará en cada un destes casos:

1-Si o préstamo pertence a unha vivenda pola que o contribuyente beneficiouse da dedución en investimento en vivenda habitual, ao pagar máis intereses do que lle correspondía, o inversor deduciuse máis do que debería e terá de incluír na declaración da renda as cantidades deducidas erróneamente. No caso de que a cota anual da hipoteca sexa superior a 9.040 euros ata trala revisión dos intereses, non terán impacto fiscal por dedución por investimento en vivenda habitual.

Adicionalmente, os intereses indemnizatorios tributarán como ganancia patrimonial na base do aforro ao 19-23%.

2-Si o préstamo pertence a unha vivenda alugada, debido a que os intereses son deducibles do ingreso por aluguer, o inversor pagaría menos impostos dos que houbese pago si o interese fose inferior, polo que deberá realizar declaracións complementarias das declaracións erróneas.

Adicionalmente, os intereses indemnizatorios tributarán como ganancia patrimonial na base do aforro ao 19-23%.

3-Si o préstamo pertence a unha vivenda que non estea alugada ou a unha vivenda habitual sen dereito a aplicar dedución por investimento en vivenda habitual, os intereses indemnizatorios que reciba o inversor tributarán como ganancia patrimonial na base do aforro ao 19-23%.

Advertisement