A SEGUNDA OPORTUNIDADE LIBRA A UN AUTÓNOMO DE 2 MILLÓNS EN DÉBEDAS


descargaUn autónomo español quedou exonerado das débedas contraídas pola súa empresa grazas á Lei da Segunda Oportunidade e poderá iniciar unha nova actividade económica

Un Xulgado Mercantil de Barcelona dictou unha sentenza na que se acorda a extinción total das súas débedas, por valor de dous millóns de euros en avales, a un autónomo e a súa esposa, que se acolleron á Lei da Segunda Oportunidade. A exoneración é parcial e afecta aos créditos ordinarios e subordinados que o matrimonio tiña pendente, na data en que concluíu o concurso.

Os avales procedían de operacións de financiamento e crédito solicitados polo autónomo para a posta en marcha do seu negocio e que, debido á crise económica, foi declarado en concurso, sen que os bens propiedade da empresa fosen suficientes para pagar na súa totalidade as débedas contraídas.

Grazas á Lei da Segunda Oportunidade, este empresario español poderá iniciar unha nova actividade económica, sen necesidade de ter que facer fronte ás débedas procedentes da súa anterior empresa e con acceso a crédito. Trátase dunha normativa que forma parte da política económica da Unión Europea e que ten por obxectivo potenciar o dinamismo dos negocios e promover a innovación.

Para acollerse á Lei da Segunda Oportunidade, é necesario que o autónomo ou a entidade cumpran cos requisitos do artigo 190 da Lei Concursal, que dispoña de recursos suficientes para facer fronte aos gastos do acordo e que a empresa non sexa unha aseguradora ou reaseguradora.

Ademais, o beneficiario da Lei terá que manifestar o grado de insolvencia no que se atopa nese momento, os feitos dos que deriva a súa situación e o importe total das débedas contraídas. Tamén é necesario presentar un certificado de antecedentes penais e especificar si alcanzouse algún tipo de acordo extrajudicial de pago aos acreedores.

Desde que o Goberno aprobou a Lei da Segunda Oportunidade durante a pasada legislatura os Xulgados e Tribunais españois a han ir aplicando con normalidad, logrando xa varios casos de éxito e permitindo a autónomos e empresarios gozar dunha verdadeira segunda oportunidade.
Advertisement