A PYME ESPAÑOLA SEGUE SOPORTANDO ALTOS CUSTOS DE FINANCIAMENTO


descarga-1A evolución dos tipos de interese que soportan as empresas española mostra unha convergencia con respecto aos principais estados da Unión Europea. Con todo, financiarse en España segue sendo máis caro.

As pymes españolas son as organizacións que maiores custos de financiamento soportan, en comparación con outros países da nosa contorna. É o que se desprende do último Boletín sobre morosidad, elaborado pola Confederación Española da Pequena e Mediana Empresa. No entanto, confírmase que a evolución dos tipos de interese que soportan estas empresas mostra unha convergencia con respecto aos principais estados da Unión Europea.

Un bo exemplo desta desigualdade atopámolo ao comparar devanditos custos coas empresas francesas de tamaño similar. Mentres que as pymes españolas deben asumir un 2,55% de tipo de interese polo crédito, as empresas francesas soportan un 1,87%. Así, entre ambos países existe unha diferenza de 67 décimas menos.

O tamaño, no financiamento, si importa

O traballo subliña as diferenzas entre as empresas segundo o seu tamaño. Neste sentido, obsérvase que as pymes soportan un tipo de interese sensiblemente superior que o das grandes empresas.

Doutra banda, as diferenzas entre países en cada segmento revelan unha menor dispersión no caso das grandes empresas, posto que a diferenza entre o tipo de interese en España é tan só 26 décimas maior que a de Italia, cun tipo de 1,12.

 No que respecta aos custos de financiamento, Cepyme confirma que existe unha diferenza notable, e que este elemento repercute na competitividad das empresas. De feito, á luz da evidencia recolleita polo Banco de España, as empresas españolas teñen un agravio comparativo cos seus principais socios europeos.
Advertisement