Instrucións para a formalización do Documento Único Administrativo (DUA)


tribunales-anulanSe modifica a Resolución de 11 de xullo de 2014, do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais da AEAT, en que se recollen as instrucións para a formalización do documento único administrativo (DUA).

  • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaResolución de 3 de enero de 2017,del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).

    (BOE, 05-enero-2017)

Advertisement