MÁIS AXUDAS PARA A DIXITALIZACIÓN DA PEME


compras_onlineUn total de 5,6 millóns de euros serán destinados a apoiar a dixitalización de 1.000 pemes e autónomos. Esta cantidade provén da Cámara de Comercio de España e será entregada ao longo do ano 2017. Trátase de fondos pertencentes ao programa TICCámaras, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

En concreto, a iniciativa inclúe axudas directas para investimentos de ata 7.000 euros. Para iso, as empresas seleccionadas deberán implantar solucións de tecnoloxías da información e as comunicacións.

O obxectivo principal do programa baséase en dous eixes. Dun lado, lograr que as pemes e autónomos participantes aumenten o seu productividad e aforren custos. Doutro, conseguir que aproveiten as oportunidades comerciais que a día de hoxe ofrece a rede, grazas ao comercio electrónico e ao marketing online.

No que respecta ao plan de financiamento, existirá unha primeira fase na que expertos das cámaras de comercio de España analizarán gratuitamente o grado de dixitalización da empresa, ademais das súas posibilidades de mellora.

Nunha segunda fase, e unha vez detectados os posibles déficits que presente a empresa, proveedores externos ás cámaras inician a implantación das solucións TIC establecidas no diagnóstico. A empresa recibe unha axuda directa de entre o 50% e o 85% dependendo da comunidade autónoma, do investimento realizado, sobre un máximo de 7.000 euros.

Posteriormente, a Cámara de Comercio realizará un seguimiento da implantación, controlando o ritmo de execución e da adecuación dos proxectos. Así mesmo, o programa TICCámaras levará a cabo accións de sensibilización para lograr que a cultura TIC arraigue entre o tecido produtivo español, especialmente entre as empresas de menor dimensión.
Advertisement