UN DE CADA TRES XORNALISTAS AUTÓNOMOS COBRA MENOS DE 1.000€


instituto-fracaso-mexico-colombiaSegundo o Informe Anual da Profesión Xornalística 2016, presentado na Asociación da Prensa de Madrid, máis do 35% dos xornalistas que traballan como autónomos reciben unha remuneración inferior a 1.000 euros. O dato contrasta cos salarios dos xornalistas contratados, entre os que só o 9,3% percibe un soldo mileurista ou inferior. Este mesmo patrón repítese entre o colectivo de cámaras e fotógrafos, así como no dos traballadores de comunicación corporativa.

Como dato positivo, destaca o descenso do paro na profesión xornalística rexistrándose no último ano un 9% menos de desemprego que en 2015. Con todo, desde o inicio da crise a profesión sufriu un dos seus peores momentos, sendo o paro e a precariedad laboral as principais preocupacións dos profesionais. De feito, o paro rexistrado entre os xornalistas en 2016 é un 74% superior ao de 2008.

O informe subliña as consecuencias da precariedade laboral que vive o colectivo. O 41% dos encuestados cre que os xornalistas convertéronse en meros recopiladores de información e o 36% opina que o medo á perda do posto de traballo tradúcese nunha práctica profesional menos libre e independente.

Neste sentido, a Presidenta da Asociación da Prensa, Vitoria Prego, recoñeceu que a precariedad, o subemprego e os salarios ínfimos atentan directamente contra a liberdade dos xornalistas, pero engadiu que están chegando novas oportunidades laborais da man das novas tecnoloxías e augura un panorama prometedor para as empresas xornalísticas que estean ben xestionadas e actúen con creatividade.

Do informe tamén se desprende que se produciu un crecemento da porcentaxe de xornalistas autónomos, situándose en 2016 nun 26,8%. Dentro deste colectivo, a figura máis habitual é a do autónomo que colabora con varias empresas, aínda que hai un 35,6% que traballa para unha soa compañía. Unha situación que, segundo o estudo, está encubrindo relacións laborais anómalas, que esixen unha certa exclusividade sen a contrapartida dun contrato laboral. En calquera caso, o 60% dos encuestados opina que o futuro do xornalismo pasa por ser autónomo.
Advertisement