Salario Mínimo Interprofesional 2017


imagescani35ejQue é o salario mínimo?

O salario mínimo interprofesional (SMI) fixa a cuantía retributiva mínima que percibirá o traballador referida á xornada legal de traballo, sen distinción de sexo ou idade dos traballadores, sexan fixos, eventuales ou temporeros.

O valor que toma o SMI fíxase cada ano polo Goberno, mediante a publicación dun Real Decreto. E para a determinación do mesmo téñense en conta factores como o IPC, a productividad media nacional alcanzada ou o incremento da participación do traballo na renda nacional.

Para o ano 2017 o Ministerio de Emprego e Seguridade Social fixou o Salario Mínimo Interprofesional nos seguintes valores:

  • Salario Mínimo diario: 23,59€
  • Salario Mínimo mensual: 707,60€
  • Salario Mínimo anual: 9.906,40€ (14 pagas)

Estes valores representan un incremento do 8% respecto ao pasado ano 2016.

Advertisement