OS AUTÓNOMOS NON PODERÁN USAR O PROGRAMA PADRE


cita-previa-haciendaO próximo 5 de abril comezará a campaña da renda 2016. Unha data destacada para os integrantes do colectivo dos autónomos, que non poderán usar o programa Padre que axuda á confección deste procedemento. Iso débese á desaparición do mesmo. 

Pola contra, os contribuyentes dispoñerán do sistema Renda web para levar a cabo este procedemento. A solución esténdese ao conxunto dos declarantes, independientemente de cal sexa a orixe das súas rendas. Para acceder a el, os interesados deberán facer uso da sé electrónica da Axencia Tributaria.

Esta, na práctica, poñerá en marcha unha proposta de declaración, ao uso da que representaba o borrador. Non entanto, os seus responsables establecen que será máis sinxela. Entre as vantaxes que supoñerá destaca a posibilidade de que o contribuyente non conte cos obstáculos relacionados con descárgaa informática da información do borrador.

Neste sentido, os usuarios accederán identificándose mediante o seu DNI, clave e número de referencia. Unha vez dentro, informaráselles da posible existencia de diferenzas entre os datos da última declaración e os existentes no momento. Por iso é polo que teñan que validar os datos identificativos.

A partir deste procedemento, o usuario verá unha serie de datos que se asimilan aos datos xerais cos que a Axencia Tributaria fai a proposta. Estes incluirán os correspondentes aos tramos ou impostos autonómicos de cuxa información ter coñecemento.

Unha vez finalizado o proceso, o declarante só necesitará ir ao banco co documento de ingreso e devolución e un número de referencia, quitándose a molestia de ir con todo o pliego de datos como ata agora.

No entanto, para presentar a declaración do IRPF de xeito presencial haberá que esperar ata o 11 de maio. Este prazo estenderase ata o 30 de xuño. Si o resultado sae a ingresar e quérese domiciliar o pago, o prazo concluirá o día 26 de xuño.
Advertisement