O COMERCIO ESPERA A SÚA MELLOR CAMPAÑA DE NADAL EN 8 ANOS


As vendas do comercio minorista incrementaranse nesta campaña de Nadal un 6%, o que a converterá na mellor desde fai oito anos. Segundo a Confederación Española de Comercio (CEC), producirase un gasto medio por persoa de ao redor de 725 euros.

Con estes resultados CEC mellora as súas previsións iniciais en relación ao crecemento interanual das vendas, que estimaran no 5%. Este cambio, ao seu xuízo, é resultado da recuperación da confianza por parte dos consumidores, así como da reactivación das compras que supuxo o Black Friday.

Neste sentido, sostén que a consolidación desta celebración, na que participaron o 25% das pymes do comercio minorista español, podería afectar de xeito moderado ao desenvolvemento da campaña de Nadal. “Parte das compras leváronse a cabo durante a xornada de descontos”, insisten desde CEC.

De igual modo, acentúan como “notable noticia” para o comercio o feito de que se produciu unha mellora no Índice de Confianza do Consumidor. En concreto, este indicador remontou o pasado mes ata os 99,4 puntos, un dato que non se rexistraba desde facía un ano antes.

No que respecta ao orzamento medio de 725 euros para as compras de Nadal que, estímase, gastarán os consumidores españois de media, este destinarase mayoritariamente a alimentación e agasallos. Seguiralle o gasto destinado a lotería e decoración.

Para rematar, e no relativo ao auxe das afiliaciones á seguridade social con motivo da campaña navideña, a patronal estimou que, durante o mes de decembro, o comercio minorista sumará máis de 30.000 novos afiliados.

Advertisement