Previsións do Observatorio Financeiro do Consello Xeral de Economistas


control-tributarioUn sinal de alarma é a subida dos tipos da débeda a longo en Estados Unidos, cuxo contaxio afecta a Europa, e devalúa as carteiras de débeda a prezos de mercado

A subida dos tipos de interese non é malo sinal para os ahorradores, pero o crecemento da inflación supón que a retribución do aforro siga sendo baixa

As previsións de incremento do IPC, proveñen da subida do prezo das materias primas; as políticas expansivas co gasto público en UE e USA; o incremento da renda dispoñible, e a subida do tipo de interese en USA e UE

O Observatorio Financeiro do Consello Xeral de Economistas, elabora, ademais dos informes cuatrimestrales coa análise da situación financeira e de todos os parámetros que lle afectan, así como da información diaria que se pode seguir na web (http://www.observatorioeconomico.é/index.php), con previsións mensuales sobre o PIB, a Inflación e a taxa de desemprego.

Informe correspondente ao 5 de decembro de 2016

PREVISIÓNS

2016

2017

PIB

3,2%

2,4%

Inflación

0,7%

1,6%

Paro

19,7%

18,0%

É probable que se manteña o 0,7% mensual de crecemento nos últimos meses do ano, incluso a recuperación do 0,8 % en decembro, axudada polo consumo. O frenazo do investimento e as exportacións comezan a acusar a debilidade do comercio mundial.

No 2017, esperamos certa desaceleración paulatina, ao perder forza o vento de cola que empuxaba a nosa economía: inflación negativa (máis acusada que a europea, con incidencia na competitividad), baixos tipo de interese e política agresiva do BCE. Con todo a fortaleza do dólar pode facer recuperar o sector exterior, e o turismo manterá a súa forza, así como a incorporación da construción apoiada por unha maior demanda de vivendas.

No sector financeiro, a recuperación da demanda e a boa marcha do mercado laboral (parece tocar chan a perda de emprego) pode facer crecer os créditos, á vez que a subida dos intereses favorece a súa marxe financeira. Un sinal de alarma, a subida dos tipos da débeda a longo en Estados Unidos, cuxo contaxio debe producirse en Europa, e que devalúa as carteiras de débeda a prezos de mercado. A subida dos tipos de interese non é malo sinal para os ahorradores, pero o feito de crecer a inflación como se espera, fai que a retribución en términos reais do aforro siga sendo baixa. Entendemos que no ano 2017 pode comezar a recuperación do sector financeiro, sumido nunha redución drástica do emprego e do número de oficinas, o que debe redundar en beneficio do seu rentabilidad, priorizando o soporte electrónico (ata, mostradores “online”) e ante o crecemento de competidores: banca na sombra, fintech, crowdlending, etc, que coadyuva de forma manifesta a unha reconversión drástica que o sector parece non terminar.

As previsións de incremento do IPC para 2016 do 0,7% e do 1,6% para 2017, derívanse fundamentalmente de:

·        O incremento do prezo das materias primas, no último ano, basicamente petróleo e outros commodities. En España repercute basicamente no custo de enerxía eléctrica.

·        Políticas expansivas de incremento do gasto público previsto en Ou.E. e Ou.S.A.

·        Incremento da renda dispoñible da media española no 2015 e 2016 que previsiblemente mantéñanse, aínda que a un ritmo inferior ao exercicio anterior 2017

·        Os previsibles incremento do tipo de interese en Ou.S.A. e Ou.E. son indicadores que se superou os riscos deflacionarios.

Prevemos que a taxa media anual de desemprego sitúese a final de ano en 19,7%, e no 18% en 2017. O crecemento continuado da economía española, que prevemos finalizará o ano no 3,2%, e que continuará en 2017 (2,4%), é o principal motor da creación de emprego, aínda que en 2017 ambos indicadores suavizan o seu crecemento.

A recuperación do consumo e o investimento unido á moderación dos custos salariales, deben facer que o ritmo de creación de emprego sitúese en taxas similares en 2017. O crecemento da poboación ocupada debe reforzar ademais descensos da taxa de paro derivados da redución da poboación activa relacionada co envejecimiento poblacional.

O Observatorio Financeiro ten como fin ofrecer –de xeito obxectivo e independente– información achega da contorna financeira, coa evolución dos seus principais parámetros: Indicadores económicos, política monetaria, estado do crédito, contas financeiras, tipos de interese e de cambio, índices bursátiles, etc.

Economistas Asesores Financeiros (EAF-CGE)

O Consello Xeral de Economistas creou EAF en 2008, para coordinar a actividade dos economistas no ámbito do exercicio profesional do Asesoramiento Financeiro en materia de investimento trala transposición da Directiva MiFID á normativa española.

Na actualidade, EAF-CGE está integrado por 124 EAFIs, o que supón o 76% do total das Empresas de Asesoramiento Financeiro inscritas na CNMV (161)

Advertisement