Como reclamar o diñeiro pagado de máis polas clausulas abusivas das hipotecas


descargaTodo comezou cunha resolución xudicial de maio de 2013 do Tribunal Supremo que disparaba contra as cláusulas de Cajamar, BBVA e Novacaixagalicia Banco (hoxe Abanca). A sentenza poñía no disparadero eses instrumentos nas hipotecas das tres entidades financeiras ao considerar que non eran completamente transparentes. A resolución engade que os bancos deben devolver os intereses cobrados de máis desde a sentenza do Alto Tribunal.

Pero o peor escenario posible para as entidades financeiras, que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea en Bruxelas ampliase as devoluciones das entidades ás firmas dos contratos, cumpriuse. O impacto potencial é duns 4.000 millóns de euros.

A boa noticia para os hipotecados con chans nos seus préstamos é mala para os bancos con estas cláusulas. Hai dous que non se verán afectadas de ningún xeito, posto que non as utilizaban: Santander e Bankinter. As repercusiones no resto varían.

Pero que teñen que facer os afectados para recuperar o diñeiro pagado de máis? A sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo só puntualiza que as devoluciones non deben limitarse aos importes pagados desde a sentenza do 9 de maio de 2013, senón que a retroactividad debe remontarse á firma do contrato.

Os afectados deberán reclamar de xeito individual

Pero isto non implica nin moito menos que as entidades financeiras teñan a obrigación de devolver o diñeiro de oficio. A Confederación Española de Caixas de Aforros apresurouse a afirmar “esta resolución non é de aplicación directa”. “O seu impacto nas entidades de crédito irase coñecendo a medida que os xulgados e tribunais españois, que teñan asuntos pendentes, analicen como se aplica en cada caso”, sentenza.

É dicir, de entrada, e a falta de accións xudiciais conxuntas que previsiblemente presentaranse por parte de asociacións de consumidores e usuarios, a reclamación deberá ser individual. Unha vez que se determinou o carácter abusivo da cláusula, a entidade financeira, esta vez si, verase obrigada a retornar os intereses excesivos desde que se asinou o contrato.

Aquí engádese unha sentenza de primeira instancia do pasado mes de abril que declara nulas, absolutamente todas as cláusulas chan, en resposta á macrodemanda presentada por Adicae. A boa noticia para a banca é que esa resolución non é decisiva, posto que non é firme, e foi recorrida ante a Audiencia Provincial e podería chegar ata ante o Supremo.

Os bancos non teñen a obrigación de devolver de oficio o diñeiro

Pola contra, Adicae afirma que a sentenza de hoxe do tribunal europeo abre a porta a que todos os afectados desa macrodemanda, uns 15.000, poidan recuperar a totalidade do cobrado de máis, non só desde maio de 2013. “Esta sentenza acelera todos os prazos de resolución”, afirmou en roda de prensa o presidente de Adicae, Manuel Pardos, que reclama á banca unha rectificación.

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) pide “as entidades devolvan de oficio as cantidades cobradas indebidamente”, aínda que puntualiza, que,” mentres se espera a reacción da banca, OCU axudará, como ata agora, a todos os afectados a demandar leste abuso si non tivesen máis remedio que acudir á vía xudicial; iso si, sabendo agora que van recuperar todo o seu diñeiro”.

No seu día, trala sentenza do Supremo do 9 de maio de 2013, BBVA foi o primeiro en devolver, motuproprio , o diñeiro. O banco que preside Francisco González anunciou en xuño de 2013 que retiraba dunha vez e para sempre a cláusula a 425.000 hipotecados, aos que ademais devolveu o cobrado de máis desde maio dese ano. A cláusula chan en BBVA fixaba o límite mínimo de intereses no 2,8%.

Seguíronlle as outras dúas entidades, Abanca e Cajamar, condenadas polo Supremo por comercializar as cláusulas chan sen transparencia e devolveron o cobrado desde maio de 2013. Pero o resto das entidades non o fixeron, salvo sentenza dun xuíz. Tamén eliminaron as cláusulas chan CaixaBank e Bankia o ano pasado, aínda que sen devolver as cantidades cobradas de máis. Nin sequera desde maio de 2013.

Estes son os casos nos que poden atoparse os afectados.

Non se reclamou

Os clientes que teñan ou tiveran unha hipoteca con chan e non tomen ningunha medida poden iniciar a acción coa certeza de que si a xustiza dálles a razón e considera que a súa cláusula non era absolutamente transparente restituiráselles o diñeiro pagado de máis desde que asinaron o contrato.

Antes de intentar unha reclamación a través dos tribunais a mellor opción é tratar de chegar a un acordo extrajudicial. Sempre será menos complicado e máis rápida esta fórmula, aínda que é certo que a vía xudicial tampouco implicará custos para os afectados, pois os asumirán as entidades. O acordo, debe lograr a devolución do importe pagado de máis conforme á sentenza europea. No caso de que o banco néguese a dar a razón ao cliente, a única solución será a reclamación xudicial.

Reclamouse e hai sentenza

Unha das casuísticas máis complexas que suscita o novo fallo europeo é que ocorre con aqueles particulares que xa acudiron aos tribunais e obtiveron unha sentenza a favor dunha alta instancia que, seguindo a doutrina do Supremo, limitaba o que debía devolverlles a banca ao cobrado desde maio de 2013. No caso de que xa haxa sentenza firme, non se pode volver reclamar a devolución das cantidades, xa que se supón que é un feito xa xulgado, e o sistema xurídico español é moi claro nese punto: a cousa xulgada, non se pode volver xulgar.

Roberto Rodríguez, do Defensor da túa Vivenda, abre unha fiestra á esperanza e aínda que admite que estes afectados “terán unha maior dificultade para volver reclamar a totalidade do diñeiro” si que considera que hai opcións de litigar despois de que se pronuncie a Corte de Luxemburgo. Coincide con el Ignacio Para Mata de V Avogados: “O feito ten a entidade suficiente como para iniciar unha nova reclamación.

A reclamación está en proceso

Dependerá de como estea formulada a reclamación. Si nela solicitábase o diñeiro pago de máis desde a firma da hipoteca, non hai ningún problema. En caso contrario, si esixíase a devolución dos intereses só desde o 9  de maio de 2013, terase que facer unha ampliación da demanda.

Si acordouse co banco renunciar a litigar

Outra caso recurrente é o daqueles hipotecados que acudiron ao seu banco para reclamar a devolución do cobrado por cláusulas adoito opacas e aceptaron asinar un acordo coa entidade polo que se lles devolvía o cobrado de máis desde maio de 2013, ou o momento da firma, a cambio de comprometerse a renunciar a litigar polo abonado antes dese periodo. Tamén se produciron metamorfose de hipotecas variables a fixas e outras modificacións.

Os avogados consultados animan aos afectados a reclamar ao seu banco ou nos xulgados posto que existen precedentes nos que os tribunais consideraron nulos acordos deste tipo, ata cando estaban asinados ante notario. Desde Martínez Echevarría avogados advirten, con todo, que non hai posibilidade de reclamar si o pacto está homologado xudicialmente por ser froito dun acordo no curso dunha demanda. O experto de LEAN Avogados matiza que xa existen sentenzas que proban que as coletillas do tipo renuncio a presentar unha reclamación xudicial son inválidas na maioría dos casos.

Advertisement