Prezos medios de venda aplicables na xestión do ITPAJD, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte


cita-previa-haciendaSe actualizan para 2017 os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

  • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaOrden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre,por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

    (BOE, 17-diciembre-2016)

Advertisement