O 75% DAS PEMES TIVO PROBLEMAS DE ACCESO A FINANCIAMENTO


descarga-1Un informe de CESGAR sinala que esta cifra foi un 23,8% superior á que se produciu nos seis meses anteriores.

Tres de cada catro pemes españolas tiveron dificultades para acceder a financiamento durante o terceiro trimestre do ano. En concreto, un informe de CESGAR sinala que esta cifra foi un 23,8% superior á que se produciu nos seis meses anteriores.

Os argumentos esgrimidos por estas empresas para xustificar a súa situación foron a imposibilidade de aportar as garantías requiridas, enfrontarse a custos superiores aos esperados e a falta de comprensión adecuada do negocio por parte das entidades de crédito.

A xuízo dos responsables do informe, se non se revirte esta situación, lastrarase a creación de emprego en España, dado que o 70% da afiliación en España está en mans das pemes.

De igual modo, do documento despréndese que o 15,5% das pemes en España buscan financiamento para investir. Desta cifra 116.000 empresas recoñecen que crearían postos de traballo si lograse obter o crédito suficiente. De feito, o informe calcula que as pemes poderían xerar ao redor de 325.000 empregos si este se producíse.

En función das institucións de crédito ás que as pymes acudiron no terceiro trimestre do ano, CESGAR destaca que os bancos mantivéronse como as preferidas. Así, oito de cada dez pemes e autónomos recorreron a elas no mencionado periodo.

Advertisement