Como aforrar co seguro do coche? Oito extras innecesarios


descarga-1Aos condutores que non dean un mínimo de tres partes ao ano convenlles subscribir unha póliza con franquicia no todo risco

Deu algún parte de accidente nos últimos cinco anos? Si a resposta é non, seguramente tería que cuestionarse si o gasto que fai no seguro do seu coche compénsalle a longo prazo. En España, o 70% dos condutores que teñen contratada unha póliza a todo risco atópase nas mesmas circunstancias, segundo desvela un estudo elaborado polo comparador de seguros online Acerto.com.

Os únicos partes que non soben a póliza do coche son os de menor custo

Para que o todo risco resulte rendible, “o condutor ten que dar tres partes con culpa ao ano, si non perde diñeiro”, di Carlos Brüggeman, cofundador do comparador. O informe concluíu que os condutores que non deron ningún parte nos últimos cinco anos aforrarían máis de 2.250 euros si optasen por incluír unha franquicia na súa póliza tendo en conta que o todo risco é un 128% máis caro. Por que pagar 500 euros de máis ao ano?

Curiosamente, os condutores máis previsores e sobre todo os maiores de 60 anos son os que máis optan polo todo risco, pese a que son os que non dan partes con culpa á compañía para que non lles suban a póliza. Precisamente eles, que son os que menos quilómetros fan ao ano (uns 8.500 de media) e os que poderían conseguir un aforro maior porque adoitan levar coches de maior categoría con pólizas moito máis elevadas. “Aínda dando un parte ao ano, resultaríalles máis barato ter unha franquicia”, aclaran en Acerto.com .

Salvo algunhas excepcións, como Mutua Madrileña, que admite ata tres partes anuais para non elevar o seguro, algunhas aseguradoras manteñen a política de elevar a curmá a partir do primeiro parte con culpa. Agora as compañías son máis restrictivas e, de feito, os condutores son conscientes de que fai xa tempo que se acabou o concepto de dou un parte para que me pinten o coche.

Ademais, tamén hai que ter presente que os únicos partes que non soben o seguro son os de baixo custo, como as rozaduras no parachoques, arañazos nas portas –que se poidan reparar sen necesidade de pasar por chapa e pintura– e danos nos biosbardos que non impliquen cambiala.

Pero non se trata só de amortizar o seguro: renunciar a outras coberturas extrasincluídas nas pólizas que non se usan, son innecesarias e que en moitos casos o condutor ten duplicadas noutros produtos é tamén unha boa forma de adelgazar o recibo, asegura Carlos Rial, fundador de Eurosiniestro , firma especializada en defender os dereitos dos asegurados.

“É mellor prescindir das coberturas extras que cambiar o todo risco por un seguro a terceiros”, aconsellan en Dvuelta , porque son as que encarecen notablemente o prezo e, en moitas ocasións, o interesado nin as coñece.

Os seguros adicionais de vida e accidente son servizos a valorar na póliza. En Dvuelta recomendan que, antes de contratalo, compróbese si xa se conta con algún do banco ou outra aseguradora, asociado ás tarxetas de crédito ou si tense un seguro sanitario, porque xa se estaría protexido.

É importante telo en conta, sobre toda en póliza a terceiros, que non inclúe a cobertura ao condutor en caso de morte ou invalidez permanente, xa que segundo estiman en Acerto.com, incrementa de media uns 40 euros a curmá, cando realmente o condutor xa estaría cuberto.

Ademais, a indemnización polos gastos sanitarios que inclúe o seguro do coche é tan baixa que non cobre toda a asistencia, algo que é moi habitual nas pólizas de motocicletas, asegura Rial. A asistencia en viaxe tamén é unha cobertura innecesaria si xa se conta cun contrato con compañías como RACE ou ADA, que asiches ao condutor en estrada en caso de sinistro ou percance. É absurdo pagar este extra, que pode supoñer uns 60 euros ao ano.

Tampouco convén que vaia asociado ao seguro do auto a defensa xurídica, o recurso de multas e as indemnizacións por perda de puntos, sinalan en Dvuelta. Ao non ser a principal actividade das aseguradoras, “as coberturas son escasas, teñen moitas limitacións e letra pequena”. Máxime cando xa se conta cun servizo de asesoría xurídica familiar noutras entidades como ARAG ou DÁSporque se estaría duplicando a protección. A defensa xurídica encarece a póliza nuns 15 euros.

A defensa de multas, en particular, non é ideal contratala na póliza de autos porque as aseguradoras non recorren todas as sancións, explican en Dvuelta. É máis, “evitan as sancións que son máis frecuentes entre os condutores e que levan aparejadas sancións inferiores a 90 euros”.

Ademais, en caso de litixios por un sinistro, adoitan acelerar os procedementos resolvendo mediante acordos entre as compañías, en moitos casos perjudiciales para os asegurados, advirten nesta entidade.

“É mellor prescindir das coberturas extras que cambiar o todo risco por un seguro a terceiros”, aconsellan algúns expertos

Moitas compañías tamén inclúen a cláusula de atropelo a jabalíes ou venados, indican en Eurosiniestro. Algo absurdo  porque no todo risco xa esta contemplado. Pero, en cambio, as compañías elimínana do seguro a terceiros, pólizas nas que, coa lexislación actual, é complicado reclamar en caso de atropelo.

O mesmo ocorre coa cobertura das ondas sónicas, que cobre os danos en vehículos provocados por aeronaves, que poden rebentar os cristais. “Salvo que vivamos á beira dunha base aérea non serve de nada, xa que se trata de aeronaves capaces de romper a barreira do son”, explica.

Ampliar o seguro obligatorio co seguro voluntario do automóbil é tamén, a xuízo de Rial, inútil. As cantidades mínimas esixidas pola Unión Europea son tan elevadas (70 millóns de euros por danos persoais e 15 millóns de euros polos materiais) que contratar esta cláusula é tirar o diñeiro.

No entanto, outras coberturas interesantes, como a posibilidade de contratar unha póliza estimada, coa que se poida cuantificar o valor aproximado do vehículo, que en caso de sinistro fixará a indemnización a percibir sen importar a súa antigüidade, non é posible contratala en ningún seguro.

“Prefiren aplicar a depreciación do vehículo, ano a ano, mentres que o asegurado segue pagando o mesmo prezo da póliza”, di Rial.

As cifras

  • 2.250 euros é a cantidade que se pode aforrar en cinco anos nun seguro a todo risco incorporando unha franquicia duns 180 euros, segundo un estudo do comparador Acerto.com.
  • 70% dos condutores que ten un seguro a todo risco non deu ningún parte nos últimos cinco anos. Os maiores de 60 son os
    que máis contratan estas pólizas.
  • 128% máis caro é o seguro a todo risco respecto de as pólizas que teñen algún tipo de franquicia. Dependendo da compañía,
    a diferenza pode ser, en ocasións, de 4,8 veces.
Advertisement