NOVE CONSELLOS PARA ABRIR UNHA TENDA ONLINE


compras_onlineAplicando estas claves, os empresarios teñen máis posibilidades de mellorar os seus resultados de negocio.

O comercio electrónico é unha alternativa interesante á hora de emprender, xa que non é necesario realizar un investimento nun local ou espazo físico para vender. Con todo, é necesario prestar atención a outros gastos, investimentos e xestións para que vender online sexa rendible.A continuación repasamos unha serie de consellos para favorecer as vendas neste tipo de negocios.

 1. Que se vai a vender? Tes que pensar, antes de iniciar un negocio online, en que é o que se quere vender pois, canto máis específico sexa o produto ou servizo, menos competencia terase e máis fácil será situarse no mercado.

2. Público obxectivo. Coñecer as características dos clientes obxectivo é útil para chamar a súa atención e que visiten a tenda online con máis facilidade e velocidade.

3. Competencia. Buscar as tendas online que existen nun nicho de mercado concreto facilita as vendas, e con elas, o posicionamiento do negocio online.

4. Prezos. Tes que ser consciente da necesidade de establecer prezos competitivos, aínda que este trazo non ha de ser o único que distinga ao negocio online.

5. Infraestructura. Poñer en marcha unha iniciativa así conleva un custo, o cal vai do persoal xestor do mesmo, á loxística, a plataforma de ecommerce, etc. Por iso é polo que calcular este orzamento é fundamental para dar prolongación ao negocio.

6. Plataforma. A maioría das plataformas de ecommerce son gratuitas, aínda que se requiren módulos e plugins complementarios, os cales enriquecen a tenda online.

7. Navegación. Tes que procurar que a compra prodúzase a través de tres clics, por iso é polo que a simplicidad da navegación do sitio é un aspecto capital, que hai que primar.

8. Keywords. O posicionamiento dun negocio online depende, en gran parte, das palabras crave que se usen para iso. Por iso é polo que se teña que levar a cabo unha investigación levando a cabo as ferramentas que nos facilita internet hoxe en día.

9. Difusión. Dar a coñecer a tenda online é o mellor xeito de comezar a ter clientes. Así, é interesante ter en conta unha partida do orzamento e destinala a esta actividade.
Advertisement