COMO PROTEXER XURÍDICAMENTE UNHA MARCA


1423766598_605705_1423767279_noticia_normalUnha Marca sería necesario rexistrala na Oficina Española de Patentes e Marcas. Non tería validez con inscribila soamente no Rexistro Mercantil

Rexistrando unha denominación social no Rexistro Mercantil non implica que ese nome estea xurídicamente protexido como marca. Para iso sería preciso apuntalo na Oficina Española de Patentes e Marcas.

Unha marca é o título que permite o dereito exclusivo ao uso dun signo para a identificación dun servizo ou dun produto. Estas marcas poden facer referencia a imaxes, palabras, símbolos, figuras, letras, cifras, gráficos ou formas tridimensionais, xa sexan envases, envoltorios ou formas do produto.

Pola súa banda, o nome comercial fai referencia ao título que concede o dereito exclusivo ao uso de calquera signo ou denominación como identificador dunha compañía no tráfico mercantil. Os nomes comerciais son independentes dos nomes das sociedades apuntadas nos Rexistros Mercantis.

O tempo da marca dura dez anos

O tempo polo que se prolongará esta protección aos signos distintivos dunha empresa, xa sexan nomes comerciais ou marcas, é de dez anos desde o momento en que se presente a solicitude e existe a posibilidade de renovalos de forma indefinida. Para que se manteñan en vigor estes signos distintivos das compañías esixirán o pago de taxas. No caso das marcas que se atopen en procedemento transitorio teñen un réxime diferente.
Advertisement