DOCUMENTOS QUE O AUTÓNOMO DEBE GARDAR E TER A MAN


AEATAs escrituras, os contratos e a documentación fiscal do negocio deben conservarse, xa que Facenda ou a Seguridade Social poden requirila nun futuro

Un dos aspectos que hai que ter presente á hora de establecerse como autónomo é levar ao día e gardar a documentación do negocio, co fin de evitar sancións no caso de que Facenda a requira nalgún momento ou por si é necesario defenderse dun terceiro en determinadas situacións.

Os documentos máis importantes que os autónomos deben gardar e ter sempre a man son as escrituras, os contratos e a documentación fiscal do negocio. As escrituras deben conter os estatutos e as súas posibles modificacións, os libros de actas e a documentación dos socios. As escrituras e as súas posibles modificacións estatutarias, así como a documentación relativa ao alta censal deben conservarse durante toda a vida do negocio.

Respecto de os contratos, non só é necesario conservar os contratos de traballo dos empregados, senón tamén os de aluguer do local si o hai, as pólizas do banco, os contratos dos suministros e os que se asinen con proveedores e clientes.

En canto á documentación fiscal, o máis importante é conservar o Modelo 036 ou 037 que se presenta ante a Axencia Tributaria ao iniciar a actividade. Outro documento importante é o Modelo 521, co que o autónomo dáse de alta na Seguridade Social no momento de establecerse. Ademais, hai que ter a man os libros contables e a documentación relativa a posibles variacións do réxime fiscal, domicilio ou ampliación da actividade.

A documentación contable debe conservarse durante un prazo de seis anos desde que se realiza o último asento nos libros, aínda que ese prazo podería ser maior para as sociedades que arrastren bases impoñibles negativas. Neses casos, é necesario dispoñer dos arquivos cos xustificantes de gastos durante catro anos a contar desde a finalización do efecto da base impoñible negativa.

O resto de documentos, como as resolucións de subvencións aprobadas, inspeccións e revisiones de Facenda ou da Seguridade Social teñen que gardarse durante un periodo de entre 4 e 5 anos. Tamén prescriben aos 5 anos as obrigacións derivadas de relacións contractuales.

Advertisement