PODO TRABALLAR COMO AUTÓNOMO E COMO ASALARIADO Á VEZ?


AUTONOMOS 2PODO TRABALLAR COMO AUTÓNOMO E COMO ASALARIADO Á VEZ?

Desde que se aprobase a lei do emprendedor é posible traballar como asalariado para unha empresa ao mesmo tempo que desenvolves unha actividade emprendedora. Está regulado e o traballador pode acollerse a unha serie de bonificaciones nas cotas.

Unha pregunta que rolda a moitos traballadores é a posibilidade de estar asalariado por unha empresa, e, á vez, poder realizar traballos de xeito autónomo. A resposta é si.

Segundo a última Lei de Emprendedores aprobada en mayo de 2013, existe un tipo de cotización que se aplica en caso de pluriactividad con xornada laboral a tempo completo ou parcial superior ao 50%. Esta nova normativa permite aos asalariados, realizar traballos por conta propia. Deste xeito, os traballadores que se dean de alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores Autónomos e comecen unha situación de pluriactividad, poderán elixir como base de cotización o 50% durante os primeiros 18 meses e o 75% durante os 18 seguintes.

Sen importar o motivo é posible

Xa que logo, si é posible compaxinar un emprego nunha empresa, cun negocio emprendedor. Poida que sexa porque a xornada como asalariado sexa a tempo parcial, ou poida que sexa por necesitar ingresos extra. Segundo informan expertos en facturación, dá igual o motivo, pero é posible traballar para unha empresa e ter, á vez, o teu propio negocio.

A cota que deberá pagar un traballador con pluriactividad

A cota que se debe abonar como autónomo será menor que si fose a túa única actividade, xa que xa se está cotizando doutra banda. Xa que logo, o traballador con esta circunstancia poderá beneficiarse dunha bonificación e terá que elixir a base de cotización, que será sempre inferior á dun traballador por conta propia ao uso:

  • Durante os primeiros 18 meses: unha redución de ata o 50% da base mínima.
  • Durante os seguintes próximos 18 meses: unha redución de ata o 75% da base mínima.

A bonificación á que non poderá acollerse é á da tarifa plana para autónomos, xa que a de pluriactividad é incompatible co resto.

Non ir á marxe da legalidad

É moi recomendable que a situación de pluriactividad estea reflectida en Facenda e na Seguridade Social. Calquera problema que puidese xurdir con algún traballo por conta propia, non poderás reclamalo en caso de non estar dado de alta como traballador autónomo. Ademais, non poderás emitir facturas. Os expertos recomendan acollerche a estas bonificaciones e exercer o dereito a ser asalariado e autónomo ao mesmo tempo.
Advertisement