Asec informa: Réxime fiscal 2016


Xa está aquí o mes de Decembro e desde Asec Asesores facémosche, como sempre, un breve resumo das noticias que tes que ter en conta: Réxime fiscal, repartición de dividendos e actividade por conta propia.

Chega o fin do exercicio 2016 e con el a revisión de certas magnitudes que debemos comprobar nunha sociedade, para confirmar o réxime fiscal polo que teremos que tributar ao ano seguinte, e poder realizar así as previsións fiscais oportunas.

E unha destas magnitudes que debemos revisar, son limítelos para presentar unha auditoría obligatoria de contas. Así, terán obrigación de someter a súa contabilidad a auditoría, aquelas entidades que superen unhas determinadas circunstancias, durante dous anos consecutivos:

  • Respecto do Importe total do activo
  • Do Importe neto da cifra de negocios
  • E do Numero medio de traballadores empregados

De tal forma que, si supéranse polo menos dous destas tres circunstancias un ano, tamén haberá que vixiar si cúmprense ao ano seguinte, posto que sería ese segundo ano cando haberá obrigación de auditar a contabilidad.

E recorde que, si 2016 é o seu primeiro ano con esta obrigación, terá que nomea ao auditor antes de que finalice o exercicio.

Repartición dividendos

Desde o 1 de xaneiro de 2017 entra en vigor unha norma que recoñece o dereito de todo socio de calquera sociedade non cotizada, a separarse da mesma e vender a súa participación polo seu valor razoable, a condición de que se cumpran uns requisitos, que son:

  • que transcorresen polo menos cinco exercicios desde que a sociedade constituír,
  • que a Xunta de socios non acorde o reparto de, polo menos, un terzo dos beneficios propios da explotacióndo obxecto social obtidos no exercicio anterior,
  • que devanditos beneficios fosen legalmente repartibles.

Neste caso, o socio que votase a favor do reparto de dividendos terá dereito a separarse da sociedade, é dicir, a que se lle compre”, facéndoo no prazo dun mes desde a data da xunta xeral ordinaria, a das contas anuais.

Vas cobrar o desemprego, pero queres iniciar unha actividade por conta propia?

Xa é posible independientemente da idade que teña.

Requisitos que debes cumprir:

  • Solicitalo ante o SEPE nun prazo de 15 días desde o inicio da actividade.
  • Mentres perdure, non poderás traballar por conta allea.
  • Tampouco si obtiveches este beneficio nos últimos 24 meses ou capitalices o desemprego.
  • Como autónomo non poderás asinar un contrato coa súa anterior empresa.

A duración desta compatibilidad é de 270 días máximos, e si a actividade non funciona e dura menos de 60 meses, poderás renovar o desemprego que non esgotes.

Para calquera dúbida ponche en contacto con Asec Asesores. ¡Moitas grazas!

Advertisement