Requisitos para poder traballar e cobrar pensión á vez


Cumprir a idade ordinaria de cotización ou traballar no sector privado son algunhas das esixencias para poder compatibilizar agora mesmo salario e pensión

1477038038_695793_1477041227_noticia_normalDesde marzo de 2013 os traballadores –xa sexan asalariados ou autónomos– poden seguir traballando unha vez cumprida a idade ordinaria de xubilación e, ao mesmo tempo, recibir o 50% da súa pensión. A Seguridade Social denomínao xubilación activa.

Onte, a ministra de Emprego, Fátima Báñez, recordou que o compromiso electoral do PP de ampliar ao 100% a cuantía da pensión que cobraría un traballador que siga traballando unha vez cumprida a idade de xubilación, segue firme. E, xa que logo, si Mariano Rajoy fose investido nuevamente presidente do Goberno, esta medida poñeríase en marcha desde o próximo mes de xaneiro.

Pero, agora mesmo, xa é posible seguir traballando e cobrar a metade da pensión á que se ten dereito. Como se pode acceder a este tipo de xubilación? que tipo de traballadores acóllense a esta medida? Estas son algunhas preguntas e respostas sobre a medida:

– Requisitos para acceder na actualidade a unha xubilación activa. O primeiro que fai falta é que o traballador cumpra a idade ordinaria de xubilación (65 anos e catro meses en 2016 e 65 anos e cinco meses en 2017). Así mesmo, debe haber cotizado o suficiente para ter dereito ao 100% da súa pensión.

– Que tipo de traballadores poden acollerse? A medida está aberta igualmente para traballadores asalariados por conta allea, como para autónomos que traballan por conta propia. Igualmente, poden beneficiarse quen estean ocupados tanto a xornada completa como a xornada parcial.

– Poden os empregados públicos acollerse á xubilación activa? Non. Só é un tipo de retiro para quen traballan no sector privado. Así, só poderían acollerse os empregados publicos que se xubilen e logo pasen a traballar ao sector privado cobrando á vez o 50% da súa pensión.

– Que cuantía de pensión cobran agora mesmo os beneficiarios da xubilación activa? A pensión que se recibe nestes casos será o equivalente ao 50% do importe que se lle recoñeza ao traballador inicialmente, no momento de solicitar a prestación de xubilación.

– Seguen cotizando estes traballadores á Seguridade Social? Durante o periodo no que se siga realizando o traballo, os empresarios e os traballadores (asalariados ou autónomos) acollidos á xubilación activa seguirán cotizando á Seguridade Social pero únicamente por incapacidade temporal e por contingencias profesionais, e non por contingencias comúns. Aínda que se lles aplicará unha “cotización especial de solidariedade” do 8% (o 6% corre a conta do empresario e o 2% restante págao o traballador).

– O traballador xera máis pensión por seguir traballando? Non. De feito, por iso a cotización que seguen aportando chámase de solidariedade, porque xa non repercute nel. Si quérese seguir traballando e xerando pensión, o traballador debe escoller a modalidade de xubilación demorada.

– Debe cumprir a empresa algún outro requisito ademais do seu parte da cotización solidaria? Si. As empresas nas que haxa traballadores cobrando a pensión de xubilación non deberán adoptar despedimentos declarados improcedentes nos seis meses anteriores. E a compañía deberá, ademais, manter o nivel de emprego que existía na empresa ao comezo do contrato do xubilado e durante a súa vixencia.

– Canta xente compatibiliza actualmente o salario co cobro do 50% da pensión?
Segundo datos facilitados pola Seguridade Social, actualmente existen 30.900 persoas acolleitas a esta modalidade de retiro, presente na normativa española desde 2013.

– Que tipo de traballadores está solicitando este tipo de xubilación? Fundamentalmente os traballadores autónomos, que son os que por haber cotizado menos anos de media e menos cuantía –oito de cada dez cotizan pola base mínima do seu réxime– teñen as pensións máis baixas. De feito, desde que se puxo en marcha a medida, aproximadamente oito de cada dez traballadores que cobran á vez a metade da pensión son autónomos.

Fonte: Cinco Dias.
Advertisement