CINCO CAMBIOS FISCAIS PARA AUTÓNOMOS QUE XA APLICAN ESTE ANO


Redúcense as empresas que poden acollerse ao sistema de módulos e os socios das empresas terán que darse de alta como autónomos

A reforma fiscal aprobada en 2015 introduciu importantes novidades que os autónomos e profesionais deben contemplar á hora de elaborar as súas declaracións tributarias.

 Segundo o ebook publicado por Sage sobre cambios fiscais para autónomos en 2016, a lei modificou o sistema de módulos, reducíndose o número de empresas que poden acollerse a este sistema. A partir deste ano, o límite de ingresos para presentar a declaración por módulos pasa de 450.000 a 250.000 euros. Ademais, exclúese deste réxime aos autónomos que emitan facturas a empresas superiores aos 225.000 euros e aos sectores da industria agroalimentaria, artesanía, madeira e construción.

Os socios das empresas que realicen unha actividade económica ou un servizo profesional a favor da sociedade deben darse de alta como autónomos para cobrar as súas nóminas. Neste sentido, las retenciones baixan para conselleiros e administradores do 37 ao 35 por cento e poderán acollerse aos beneficios contemplados na Lei de Emprendedores para novos autónomos.

Para que o arrendamento de inmuebles sexa considerado unha actividade económica agora só é necesario ter contratada a unha persoa a xornada completa, o que supón un beneficio para persoas e entidades ao poder acollerse a desgravaciones tanto no imposto de sociedades, como no de patrimonio e sobre sucesións e donaciones.

Durante este ano, os autónomos poderán desgravarse ata o 50 por cento dos gastos que se deriven da súa actividade, a condición de que estean debidamente xustificados e reflectidos nos libros de contabilidad. A reforma, en cambio, non contempla o caso dos autónomos que traballan desde o seu domicilio, polo que non queda claro si poden incluír os gastos de luz, teléfono ou aluguer.

En canto aos gastos de atención a clientes, imponse unha cuantía máxima do 1 por cento da cifra de negocio, o que pode supoñer un sobrecusto nos gastos non deducibles para os autónomos que superen ese límite.
Advertisement